Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Az önkormányzati igazgatás alapvonalai

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
law
Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Imre Verebélyi
Location of studies (in Hungarian): http://doktiskjog.sze.hu/felveteli-informaciok
Abbreviation of location of studies: SZE


Description of the research topic:

A települési és a megyei önkormányzati igazgatás szervezeti és működési keretei több mint 15 éve alakították ki és lényegi módosításra azóta nem került sor, pedig számos gyakorlati tapasztalatról tudósít a szakirodalom, és többféle elméleti továbbfejlesztési irány is megfogalmazódott.

A kutatást végző hallgatók többek között feldolgozhatják a községi és városi önkormányzati feladat- és hatásköri csoportokat, valamint a különféle szervezeti formákat (így a községeket, városokat, a nagyvárosokat, a fővárost, a települési önkormányzatok egy- és többcélú társulásait).

Hazai és nemzetközi szinten felértékelődött a kormányzati szint alatti önkormányzati középszint problémaköre. Vizsgálható a középszintű térbeosztás (megye, nagymegye, régió), a szubszidiaritás elvére épülő középszintű feladat- és hatáskörök tipizálása.

A hallgatók kutatást folytathatnak az önkormányzati működés három fő típusában: a közszervező tevékenység, a helyi hatósági tevékenység és a helyi rendeletalkotás területén.

Végül feldolgozható az önkormányzati és a dekoncentrált államigazgatási szervek elhatárolása, valamint a kétféle helyi igazgatási rendszer kapcsolata.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-08-01

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )