Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Katalin Lőrincz
Az egészség- és aktív turizmus társadalmi-gazdasági szerepének vizsgálata desztinációs szinten

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pannonia
business and management
Doctoral School in Management Sciences and Business Administration

Thesis supervisor: Katalin Lőrincz
Location of studies (in Hungarian): Pannon Egyetem, Veszprém
Abbreviation of location of studies: PE


Description of the research topic:

A kutatási téma ismertetése:

Napjainkban sokszor hallunk arról, hogy az egészség- és aktív turizmus egyre dinamikusabban fejlődik, és Magyarország megközelíthetősége, árszínvonala, természeti adottságai, valamint a turisztikai és egészségügyi szakemberek felkészültsége miatt nagy potenciált rejt magában a jövőre nézve. A téma keresleti aspektusait vizsgálva globális trendként jelentkezik Európában az öregedő népesség, a növekvő szabadidő és diszkrecionális jövedelem, illetve az egészségtudatos fogyasztói magatartás.

Az egészségturizmust – mint tevékenység specifikus turisztikai terméket – a fejlődési tendenciák alapján a 21. század első évtizedének egyik legfontosabb turisztikai szegmenseként tartják számon, melynek számtalan társadalmi-gazdasági hatása van. Az egészségturizmusnak számos előnye van, ezek közül különösen fontos az, hogy sok – egészségügyi, rekreációs és turisztikai - szolgáltatást foglal magába, így a tartózkodási idő és a költés is magasabb más turizmus típusokhoz képest. Emellett a piaci szegmens is stabilnak mondható, hiszen az életkor kitolódásával és az életszínvonal emelkedésével nagy tömegek válnak az egészségturizmus potenciális fogyasztóivá. Jelentős a visszatérő vendégek aránya, arról nem is beszélve, hogy az egészségturizmus jól társítható más szabadidős turizmus elemekkel. Mindezek mellett az országimázst tekintve is pozitív hatást fejt ki, hiszen magas presztízsértékű turizmusforma, amely fejlett technológiát és nagy szakképzettséget igényel.

Az egészség- és aktív turisztikai termék társadalmi-gazdasági szerepével kapcsolatban számos kérdés merül fel, melyek térségi szinten történő vizsgálata és az európai jó gyakorlatokkal való összehasonlító elemzése megalapozza, segíti a területfejlesztési döntéshozatalt. A kutatás az egészség- és aktív turizmus gazdasági hatását (munkahelyteremtés, infrastruktúrafejlesztés, multiplikátor hatás), a turizmus szektor és egészségügy együttműködési modelljét, a (gyógy)turisztikai szolgáltatások, kezelések finanszírozásának problematikáját, valamint a humán erőforrás szempontjait vizsgálja konkrét turisztikai desztinációkban.

A kutatási téma előzményei:

A Gazdálkodási Intézeten belül működik a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet (BATUKI), valamint a Turizmus Intézeti Tanszéken tanszék kutatásai között szerepel az egészség- és aktív turizmus témaköre. A tanszék együttműködik a Balaton térségben lévő turisztikai szolgáltatókkal, a közös projektek között szerepel az egészségturizmus területi jellemzőinek és hatásának vizsgálata (OFF to SPA projekt). A tanszéki kutatások profiljába beleillik az egészség- és aktív turizmus fenntartható fejlesztése, különös tekintettel annak gazdasági és társadalmi vonatkozásaira.

Required language skills: angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-06-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )