Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
István Páczelt
Hierarchikus rúdmodellek érintkezési feladatainak vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Miskolc
mechanical engineering
István Sályi Doctoral School of Mechanical Engineering Sciences

Thesis supervisor: István Páczelt
Location of studies (in Hungarian): Műszaki Mechanikai Intézet
Abbreviation of location of studies: MMI


Description of the research topic:

A mérnöki gyakorlatban, sok helyen alkalmaznak rúdszerű alkatrészeket. Ezek szilárdsági, rezgéstani feladatának közelítő megoldása régóta a kutatások központjában áll. A gyors megoldások elérése gyakorlat számára nagyon fontosnak. Feltételezzük, hogy a test anyaga lineárisan rugalmas, homogén, izotróp. Vizsgálatainkban a lineáris rugalmasságtan elméletét használjuk.
A feladat jellegéből adódóan a modelleket a potenciális energia minimuma feltételéből vezetjük le olymódon, hogy az elmozdulásmezőt a keresztmetszetbeli és a hosszmenti lefutását jellemző függvények szorzatával közelítjük [1,2]. A keresztmetszetben felvett hatványfüggvényeket irányfüggvénynek nevezzük, míg a hosszmentén a p-verziós végeselem technika [3, 4] szerint közelített függvényeket un. mezőfüggvényeknek. Az irányfüggvényektől függően különböző hierarchiai szinthez jutunk.
Az irodalomban úgy tűnik, ezideig hierarchikus rúdmodellekkel kapcsolatos érintkezési feladatok megoldásával nem találkozunk, így tehát egyik feladat a surlódásnélküli, ill. a súrlódásos érintkezési feladatok megoldására szolgáló algoritmusok kidolgozása.

A megoldandó feladat:

• A nemlineáris kontinuummechanikai ismeretek erősítése.
• A hierarchikus modellezés tanulmányozása.
• Érintkezési nemlineáris feladatok számítására alkalmas végeselem-módszer megismerése.
• P-verziójú végeselem módszer felhasználási körülményeinek elemzése.
• Megoldások kidolgozása kiselmozdulásoknál.
• A vizsgálatok kiterjesztése nagy elmozdulások esetére.
• Számítógépi program(ok) elkészítése.
• Konrét számítások végzése, eredmények irodammal való összevetése.


A kutatómunka során kapott eredmények alapján évente előadások tartására és igényes publikációk készítésére is nagy hangsúlyt kell fektetni.

A témát gondozó tanszék: Mechanikai Tanszék

Témavezető: Dr. Páczelt István akadémikus, professzor emeritus

Külföldi kapcsolatok:

1. Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Professor Zenon Mróz a Lengyel Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, a Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora
2. St. Lousi Washington Egyetem, Szabó Barna professzor a MTA kültagja, a Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora

Irodalom:

[1] S.S. ANTMAN: Theory of rods. Handbuch der Physik, Volume 6/2, pp. 641-703, Springer, 1962.
[2] PÁCZELT I, SZABÓ B., P verziós végeselemeket felhasználó hierarchikus rúd modellek, pp. 341-344. In: Csibi Vencel-József; Barabás István (szerk.) OGÉT 2018: XXVI. Nemzetközi Gépészeti Konferencia: 26th International Conference on Mechanical Engineering, Cluj-Napoca, Románia, Kolozsvár, Románia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), (2018) 544 p
[3] B. SZABÓ, I. BABUSKA, Introduction to Finite Element Analysis, John Wiley & Sons, Ltd., 2011.
[4] PÁCZELT I.: Végeselem-módszer a mérnöki gyakorlatban I. Kötet , Miskolci Egyetemi Kiadó,1999, 450 p.
[5] StressCheck, https://esrd.com

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-06-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )