Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Zsuzsanna Óváriné Dr. Balajti
Csigahajtások gyártásgeometriájának fejlesztése, kapcsolódásának analízise, szimulációja

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Miskolc
mechanical engineering
István Sályi Doctoral School of Mechanical Engineering Sciences

Thesis supervisor: Zsuzsanna Óváriné Dr. Balajti
Location of studies (in Hungarian): Matematikai Intézet
Abbreviation of location of studies: MAT


Description of the research topic:

A kutatási téma leírása:
A hengeres és kúpos csigahajtások kutatása a technológiai feltételek folyamatos fejlődésével napjainkban is időszerűnek mondható. A spiroid hajtások kutatása, vizsgálata, gyártása alig néhány évtizedes múltra tekint vissza, így gyakorlatilag „újkeletűnek”. A kitérő tengelyű hatások között egyre nagyobb teret hódít a spiroid hajtás a következő előnyei miatt:
- nagy áttételi viszony,
- egyidejű nagyszámosságú fog kapcsolódása (nagy teljesítmény-átvitel),
- kis helyszükséglet,
- jó hatásfok,
- hézagmentes kinematikai átvitel,
- stb.

Mindezen előnyei mellett a kúpos csiga gyártása (elsősorban edzett csigák köszörülése esetén) még mindig problémát jelent, ami különösen a kúpos csigához kapcsolódó a tányérkereket megmunkáló lefejtő marók előállítása során a gyártásgeometriai pontosságban jelentkezik.
A gyakorlati igényeket jelenleg még kielégítő méretezés és gyártásgeometria egy behatárolt tartományon belül ismert, melyet az USA-ban alkalmaznak is, de ezen kívül eső méretjellemzők esetén gyártásgeometriai, méretezési, gyártási problémák merülnek fel, úgymint a gyártásgeometriai korlátok, a hatásfok, a maró tervezése, stb.

Megoldandó feladatok:

Hengeres és kúpos csigahajtópárok fogfelületeinek matematikai definiálása és gyártásgeometriai generálása közti eltérés vizsgálata, optimalizálása, a szerszámgeometria konstruktív fejlesztése. A szerszámgeometria ismeretében a hajtópárok modellezése, szimulációja, az indirekt eljárás újtípusú matematikai megoldása, programozása. A hajtópárok kapcsolódásának TCA, illetve VEM elemzése.


További elvárások:

• Nyelvtudás: az önálló szakirodalomfeldolgozáshoz szükséges az angol / német nyelv megfelelő ismerete.
• Előtanulmányok:
 jó, vagy jeles MSc képzésben szerzett gépészmérnöki oklevél,
 számítógépes programok (CAD, CAM, FEM) ismerete előny.
Ajánlott irodalom a kutatómunkához:
1. Óváriné Balajti Zs.: Kinematikai hajtópárok gyártásgeometriájának fejlesztése, PhD értekezés, Miskolc, (2007) p. 126.
2. Óváriné Balajti Zs.: A Monge ábrázolás elméleti elemzése és alkalmazása a mérnöki gyakorlatban, Miskolc, 2015., ISBN: 978-963-358-097-4, 101 o.
3. Óváriné Balajti Zs.: Kapcsolódó felületpárok gyártásgeomeriai fejlesztése, ábrázoló geometriai alkalmazással, Habilitációs tézisfüzet, Miskolc, 2016., 80 o.
4. Balajti, Z.: Examination and adjustment of bearing pattern in case of helicoid drives, doi.org/10.1016/j.procir.2018.09.012. Procedia CIRP, ISSN 2212-8271, Vol. 77, 2018. p. 267–270.
5. Dudás Illés-Cser István Gépgyártástechnológia IV.,Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004
6. Illes Dudas :The Theory and the Practice of Worm Gear Drives, Penton Press,London,2000
7. F.L. Litvin: Gear Geometry and Applied Theory, P:T:R, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-06-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )