Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Attila Horváth
A polgári és a katonai ellátási láncok biztonsági összehasonlítása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: National University of Public Service, Budapest
military sciences
Doctoral School of Military Sciences

Thesis supervisor: Attila Horváth
co-supervisor: Árpád Pohl
Location of studies (in Hungarian): Hadtudományi Doktori Iskola
Abbreviation of location of studies: HDI


Description of the research topic:

Nem tekinthető véletlennek, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a kritikus infrastruktúra védelem kutatások egyre inkább nagy hangsúlyt fektetnek az ellátási láncok biztonságára. Az elmúlt évek természeti katasztrófái azt is igazolták, hogy nem kell válsághelyzetnek kialakulni ahhoz, hogy a globális gazdaság működéséhez szükséges termelési, elosztási és értékesítési folyamatokban komoly következményekkel járó rendkívüli helyzetek, törések következzenek be. Az elmúlt évtizedekben ismét alapkérdéssé váltak a katonai logisztika rendszerek működésében az ellátási láncok. A polgári és a katonai logisztikában az ellátási láncok cél- és eszközrendszerei a folyamatok tervezésének, szervezésének és végrehajtásának módszerei között számos azonosságot, ugyanakkor különbözőséget fedezhetünk fel.

Célkitűzések:

Rámutatni a polgári és katonai logisztikai rendszerekben működő ellátási láncok azonosságaira és különbözőségeire. Meghatározni azokat a tényezőket, kockázatokat, amelyek a polgári és katonai ellátási láncok biztonságát veszélyeztetik. Megvizsgálni a polgári és katonai ellátási láncok szervezésének azonosságait és eltéréseit. Ajánlásokat tenni a polgári ellátási láncok biztonságának javítására. A katonai ellátási láncok működésével kapcsolatban olyan eljárásrendeket kidolgozni, amelyek jól hasznosíthatók a katonai műveletek logisztikai támogatásának megszervezésekor.

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései:

Irodalomkutatás: a hazai és nemzetközi szakirodalomban megjelent cikkek, tanulmányok és előadások tanulmányozása. A NATO-ban és az Európai Unióban megjelent dokumentumok és követelmények, valamint a Magyarország jogrendszerében megjelent és hatályos jogszabályok tanulmányozása.
Tanulmányutak, tapasztalatcserék.
Konzultációk hazai és nemzetközi szakértőkkel.
Saját kutatási eredmények közzététele szakmai konferenciákon és szakfolyóiratokban.

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények:

A NATO és az Európai Unió védelmi stratégiájából fakadóan meghatározni a közlekedési hálózat logisztikai rendszerek fejlesztésével és fenntartásával kapcsolatos védelmi követelményeket. Bizonyítani, hogy a polgári és katonai ellátási láncok működésében számos egyező terület van, rámutatni az azonosságokra és a különbözőségekre. Új ajánlások kidolgozása a polgári és katonai ellátási láncok biztonságára. Feltárni a katonai ellátási láncok működésének sajátosságait a katonai műveletek megszervezése és végrehajtása során.

Number of students who can be accepted: 2

Deadline for application: 2023-06-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )