Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Róbert Szabolcsi
Tömegesen alkalmazott UAVk elleni védekezés

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: Róbert Szabolcsi
Location of studies (in Hungarian): Óbudai Egyetem - Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Abbreviation of location of studies: ÓEBGK


Description of the research topic:

A pilóta nélküli légijárművek napjainkban fontos szerepet töltenek be a hadviselés szinte minden területén. Az UAVk klasszikus felderítési feladatai a közelmúltban fokozatosan kiegészültek úgy harcászati-, mind hadászati feladatokkal is. Az UAV bevetések során gyakran fordul elő azok többes, sőt, tömeges alkalmazása. A kutatás célja olyan UAV detektáló rendszer koncepcionális-, és előzetes (prototípus) tervezése, amely a korai előrejelzés segítségével lehetővé tesz a hatékony ellentevékenységet, és az ellenséges tevékenység meggátolását.

Kutatási célok:
- az UAV-falka jellemzőinek azonosítása;
- az UAV-falka viselkedésének azonosítása: ’ellenség’, ’nem ellenség”, ’cél’,
’nem cél’ kategóriák jellemzése, és leírása;
- UAV-falka szándékos, vagy vétlen behatolása szegregált (elkülönített) légtérbe;
- MI-alapú, több kritériumú (MCDM) döntéshozatal a ’cél’, ’nem cél’ UAV-
falkákról;
- a védekezés lehetséges módszereinek és eszközeinek bemutatása;
- a leginkább hatékony módszer MCDM-alapú kiválasztása.

Required language skills: Angol B2
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-02-28

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )