Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Eszter Siposné Nándori
A szegénység gazdasági és társadalmi vonatkozásai. A szegénység kapcsolata a gazdasági növekedéssel és a fejlődéssel

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Miskolc
regional sciences
Hantos Elemér Doctoral School of Business, Management and Regional Sciences

Thesis supervisor: Eszter Siposné Nándori
Location of studies (in Hungarian): Miskolci Egyetem
Abbreviation of location of studies: ME


Description of the research topic:

A szegénység ma világméretű probléma. A piacgazdaságra való áttérést követően egyre gyorsabban változó gazdasági és társadalmi szerepekhez való alkalmazkodás nehézségei gazdasági és társadalmi okokra vezethetők vissza. Ha az alkalmazkodási nehézségekkel küzdők aránya meghalad egy kritikus szintet, az nemcsak a társadalom, hanem a gazdaság megfelelő működését is veszélyezteti. A szegénység vizsgálatakor fontos az alkalmazott módszertan és indikátor megfelelő megválasztása. Az objektív (abszolút, relatív és szociálpolitikai) szegénységkoncepciók (~objective poverty concepts) mellett a szegénység szubjektív definíciója (~subjective poverty) is meghatározható. Az Easterlin paradoxon (~Easterlin paradox) arra hívja fel a figyelmet, hogy az abszolút és a szubjektív szegénység nagysága egymástól függetlenül alakul. Utóbbi, vagyis a szegénység szubjektív értelmezése a szocializációs hipotézis (~socialization hypothesis) szerint csak hosszú távon tud a változó társadalmi és gazdasági körülményekhez alkalmazkodni.
A szegénység mérséklése ma világméretű feladat. Egyes elméletek szerint ehhez az állami újraelosztás vagy a nemzetközi források mellett a gazdasági növekedés is hozzájárulhat az átszivárgás hatásnak (~trickle down) köszönhetően. Egyre nagyobb hangsúly helyeződik emellett a szegénység mérséklésében az újszerű megoldásokra (~social innovations), melyek sokszor az érintettek bevonásával, fenntartható módon igyekeznek a rászorulókat segíteni.
A fentebb leírt folyamatokhoz kapcsolódóan – témavezetésemmel - az alábbi témakörök vizsgálatára kerül(het) sor:
- a szegénység szubjektív értelmezése;
- a szegénység objektív (abszolút, relatív, szociálpolitikai) és szubjektív értelmezésének alakulása, a közöttük lévő kapcsolat;
- a szegénység gazdasági és társadalmi okai;
- a szegénység strukturális és individualista okai (~structural and individualist causes of poverty);
- a szegénység mérséklésének lehetőségei;
- a gazdasági növekedés és a fejlődés hatása a szegénységre;
- az állami újraelosztás vertikális és horizontális hatékonysága (~vertical and horizontal effectiveness)
- a szegénység mérséklésére létrehozott társadalmi vállalkozások;
- a szegénység mérséklésére létrehozott társadalmi innovációk;
- a szegénység és a munkaerő-piaci helyzet kapcsolata.

Az egyes témák vizsgálatához a következő módszertanok megismerése javasolt: ökonometria (keresztmetszeti, idősoros, panel regresszió, késleltetés), szisztematikus adatgyűjtés, strukturált interjúkészítés, szegénységi mutatók (szegénységi ráta, szegénységi rés, szegénységi deficit), egyenlőtlenségi mutatók (Theil-index, Gini koefficiens, Lorenz görbe).
A fentebb sorolt témák a gazdaságszociológia, a munkaerőpiac, a szegénypolitika és a szociálpolitika témakörébe tartoznak és a Social Indicators Research, Applied Research in Quality of Life, Journal of Poverty nemzetközi folyóiratok által publikált tanulmányok gerincét képezik. E témák kiemelt érdeklődésre tartanak számot az ENSZ, a Világbank és az Európai Unió részéről is, az általuk szervezett konferenciákon lehetőség nyílik a kutatási eredmények prezentálására és megvitatására.


Deadline for application: 2023-06-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )