Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Zsolt Péter
A gazdasági és társadalmi jelenségek térbeli összefüggéseinek vizsgálata hazánkban és Európában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Miskolc
regional sciences
Hantos Elemér Doctoral School of Business, Management and Regional Sciences

Thesis supervisor: Zsolt Péter
Location of studies (in Hungarian): Miskolci Egyetem
Abbreviation of location of studies: ME


Description of the research topic:

Az elmúlt évek, évtizedek fejleményei komoly kihívások elé állítják Európa területi elemzésekkel foglalkozó kutatóit. A rendkívül gyors térbeli változások ma már nem csak a keleti blokk országait jellemzik, hanem az összeurópai valamint a globális folyamatoknak köszönhetően a többi európai országban is nyomon követhetők. Miközben úgy érzékelhető, hogy hazánkban a makroszintű döntéshozatal során egyre kevésbé érvényesülnek a térgazdaságtannal foglalkozók kutatási eredményei, mezo, de inkább mikro szinten megjelennek azok az igények, amelyek a gazdaság és társadalom térbeli összefüggésinek megismerésére, üzleti felhasználására irányulnak.
A témakiírás szakmai célja, hogy a jelölt feltérképezze a gazdaság és társadalmi jelenségek egy jól körölhatárolt területének összefüggéseit, időbeni változásait, szekunder és primer adatforrások segítségével, alkalmazva a regionális elemzési módszerek eszköztárát, szükség esetén elvégezve azokon a szükséges módosításokat, finomhangolásokat.
A jelölt képes legyen önálló modellalkotásra, mely alkalmas lehet a vizsgált jelenséget befolyásoló tényezők közötti ok-okozati tényezőinek, feltárására, jobb megismerésére, valamint előrejelzések készítésére.
A jelölt az elemzés és a modellek felhasználásával meg tudjon fogalmazni olyan javaslatokat, amelyek az adott szektorban tevékenykedő vezetők, döntéshozók, ill. vállalatok számára is gyakorlati előnyökkel járhatnak.


Deadline for application: 2023-06-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )