Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Zoltán Nagy
Pozíciók változása a világgazdaságban: Térszerkezet és városhálózatok, urbanizációs folyamatok a világgazdaság főbb régióiban, Európában és Magyarországon

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Miskolc
regional sciences
Hantos Elemér Doctoral School of Business, Management and Regional Sciences

Thesis supervisor: Zoltán Nagy
Location of studies (in Hungarian): Miskolci Egyetem
Abbreviation of location of studies: ME


Description of the research topic:

A nemzetközi kapcsolatokban, a világgazdasági régiók pozícióiban alapvető változások mentek végbe az elmúlt időszakban. A kapcsolódó kutatásokban vizsgálhatók mind a centrum, mind a feltörekvő országok főbb gazdasági jellemzői, fejlődési pályái, azok a kihívások, melyekkel országok, régiók, intézmények, vállalatok szembesülnek.
Ezekkel a kihívásokkal, a változó térszerkezettel a felsoroltak mellett a világgazdaság meghatározó szereplőivé váló nagyvárosok, nagyvárosi régiók is találkoznak. A második kutatási téma célja az urbanizációs folyamatok terjedésének, régiók és városok területi szerkezetének, változó gazdasági és társadalmi folyamatainak, kapcsolatainak vizsgálata az átalakuló világgazdasági régiókban, Európában, Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Ez jelenti a fejlett területi egységek kapcsolatrendszerének vizsgálatát, Európa térszerkezeti változásainak elemzését, valamint a magyarországi városok tipizálását, fejlődési tényezőik feltárását. A funkcionális várostérségek és a világgazdasági centrumok gazdasági koncentrációs és dekoncentrációs folyamatainak kérdései, a policentrikus városhálózat kialakulásának elemzése is szerepet kaphat.


Deadline for application: 2023-06-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )