Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Péter Fürjes
Kétfázisú mikrofluidikai rendszerek fejlesztése és alkalmazása bioanalitikai célokra

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
material sciences
Doctoral School of Materials Science and Technologies

Thesis supervisor: Péter Fürjes
Location of studies (in Hungarian): ÓE
Abbreviation of location of studies: ÓE


Description of the research topic:

Napjainkban egyre nagyobb teret nyer a kompakt diagnosztikai eszközök fejlesztése és alkalmazása olyan bonyolult feladatok esetén is, melyek hagyományosan nagylaboratóriumi berendezéseket igényeltek. Ehhez kapcsolódóan egyre szerteágazóbb a mikrofluidikai és integrált Lab-on-a-Chip rendszerek alkalmazása, amelyek jelentősége kiemelkedő a bioanalitikai / sejtanalitikai eszközök miniatürizálása terén.

Számos olyan problémával szembesülhetünk, ahol sejtek vagy ezekkel összemérhető részecskék tervezett mozgatása, manipulálása, kiválogatása, számlálása, illetve lokalizált vizsgálata a cél. Az egyedi sejtek kémiai és fizikai hatásokra adott válaszai célzottan vizsgálhatók a sejtmérettel összemérhető mikrokörnyezetben. Ilyen mikrokörnyezet kontrolált létrehozására adnak lehetőséget a kétfázisú mikrofluidikai rendszerek, amelyek monodiszperz mikroemluziók generálásával képesek célzott méretű sejtcsapdák előállítására.

Kutatásaink távlati célja olyan robusztus mikrofluidikai rendszer tervezése és kialakítása, amely célzott kémiai körülmények létrehozására képes sejtméretnek megfelelő csapdázó konténerekben. A mikroszkópikus mérettartományban lejátszódó fizikai jelenségek megértése és pontos tervezése azonban kihívást jelenthet, így a folyadékok ilyen környezetben való viselkedésének mélyebb tanulmányozása elengedhetetlen.

A jelölt feladata, hogy optimalizált architektúrát valósítson meg a korábban fejlesztett csepp alapú mikrofluidikai rendszerek továbbfejlesztésével, a mikrofluidikai rendszer automatizálhatóságát és stabilitását szem előtt tartva. Az automatizálhatóságot célozva elengedhetetlen a cseppgenerálási jelenség pontos tanulmányozása, a kialakult emulzió in-situ módon történő karakterizálása. A fejlesztés fontos állomása a mikrofluidikai rendszer optikai (IR spektroszkópia) és elektromos méréstechnikai megoldásokkal történő integrációja – ami a cseppekben lejátszódó kémiai jelenségek, vagy esetleges biológiai folyamatok követését is lehetővé teheti. A kutatás távlati célja egy olyan kompakt mikrofluidikai platform létrehozása, amely alkalmas lehet akár csapdázott sejtek nagy kihozatalú elemzésére is.

Olyan jelentkezőket várunk, akik érdeklődnek a MEMS / BIOMEMS rendszerek tervezése, megvalósítási technológiája és karakterizációja iránt, ami mind az elméleti (főleg szimulációs), és mind a kísérleti (mikrofluidikai és optikai / elektromos méréstechnikai) módszerek ötvözését jelenti.


Deadline for application: 2023-02-03

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )