Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Mihály Réger
Viktor Gonda
Fél-szilárd állapotú alakadás vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
material sciences
Doctoral School of Materials Science and Technologies

Thesis supervisor: Viktor Gonda
co-supervisor: Mihály Réger
Location of studies (in Hungarian): ÓE
Abbreviation of location of studies: ÓE


Description of the research topic:

A járműiparban használt alakadó technológiák közül a nyomásos öntés széleskörűen alkalmazott pl. váltóházak, klímakompresszor elemek, futóműalkatrészek gyártásában mivel komplex alakok létrehozhatók. A technológia ugyanakkor meghatározza a választható anyagminőségeket, a termékek mikroszerkezetét, szilárdságát, porozitását is. A fél-szilárd állapotú alakadással nagyobb alakpontosság érhető el a kisebb zsugorodás miatt, kisebb porozitás, nagyobb szilárdság, vékonyabb keresztmetszetű darabok is gyárthatók, valamint nem önthető ötvözetek is feldolgozhatók. A kiinduló állapotú előgyártmány nem dendrites szerkezetét pl. magneto-hidrodinamikus keveréssel, vagy fél-szilárd állapotú rheoöntéssel hozhatjuk létre. A termék feldolgozási hőmérséklettartománya viszonylag szűk, akár 5 °C-os tartomány is lehet az összetételtől függően.
A feladat egy kiválasztott ötvözet összetételének optimalizálása a fél-szilárd állapotú alakadáshoz, az előalak szerkezetének beállítása, az alakadás optimalizálása az előnyös mechanikai tulajdonságok eléréséhez.
Kutatási célok:
1. A kezdeti nem dendrites mikroszerkezet előállításának vizsgálata.
2. A fél-szilárd alakadó technológia paramétereinek optimalizálása.
3. A feldolgozott anyag szerkezeti és mechanikai karakterizálása.
Hazai és/vagy nemzetközi kapcsolatok a fenti témában:
• Dr. Pázmán Judit (Dunaújvárosi Egyetem)
• Dr. Kramm György (Fémalk)

Várható tudományos eredmények:
1. A technológiai paraméterek hatása a kezdeti mikroszerkezet előállításához, robusztus eljárás kidolgozása.
2. A technológiai paraméterek hatása a kész darab szerkezeti és mechanikai tulajdonságaira, optimális technológiai paraméterek meghatározása.
3. A melegrepedési veszély előrejelzése a hőbevitel és a hűlési viszonyok modellezése alapján, anyagmodell kidolgozása az alakadás modellezése.
Irodalom:
1. G. Hirt, R. Kopp: Thixoforming, semi solid metal processing. Wiley, 2009.
2. S. Chayong, H.V. Atkinson, P. Kapranos: Thixoforming 7075 aluminium alloys, Materials Science and Engineering A 390 (2005) 3–12.
3. Pabel, Thomas et al: Az AlSi7MgCu ötvözetek melegrepedési hajlama és az ötvözőelemek (magnézium és réz) hatásai. Kohászati Lapok, 145. évf. 5. szám, 19-24. o. 2012.


Deadline for application: 2023-02-03

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )