Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
István Kiss
A roma népesség egészséggel kapcsolatos ismeretei, attitűdjei és egészségmagatartása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: István Kiss
Location of studies (in Hungarian): PTE ÁOK Pécs, Szigeti u. 12.
Abbreviation of location of studies: ÁOK


Description of the research topic:

A magyarországi roma népesség mortalitási és morbiditási mutatói számottevően rosszabbak, mint a teljes hazai népesség hasonló adatai. Ennek fő oka a gazdasági-szociális helyzetben, életmódi (pl. táplálkozási szokások, dohányzás, stressz) és környezeti tényezőkben keresendő, figyelemmel a sajátos roma tradíciókra, kultúrára is. Ahhoz, hogy hatékony egészségnevelési/egészségfejlesztési programokat dolgozhassunk ki a roma népesség körében, fontos az érintett népességben felmérni az egészséggel kapcsolatos ismereteket és attitűdöket, valamint az érintettek jelenlegi egészségmagatartását, illetve a fentieket befolyásoló tényezőket. Roma gyerekek serdülők körében végzett előzetes vizsgálatok alapján az egészségi ismeretek szintje nem feltétlenül korrelált a helyes egészségmagatartással. Jelen vizsgálatok egyik fő célja, hogy ezt a jelenséget felnőtt roma népességben is vizsgáljuk, illetve megpróbáljuk tisztázni, hogy mik azok a tényezők, amelyek a hasonló szintű egészségi ismeretekkel rendelkezők körében az egészséggel kapcsolatos attitűdöket, illetve az egészségmagatartást különbözőképpen formálják. Törekszünk olyan egészségfejlesztési programok kidolgozására, ami a fentieket figyelembe véve az ismeretek bővítése helyett/mellett elsősorban az egészséggel kapcsolatos attitűdök és az egészségmagatartás befolyásolására irányul.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-05-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )