Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Neuropeptidek hatásának vizsgálata tanulási-, memória- és megerősítési folyamatokban és a limbikus rendszer neuronhálózatainak működésében

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
theoretical medicine
Doctoral School of Basic Medicine

Thesis supervisor: Kristóf László
Location of studies (in Hungarian): PTE ÁOK Pécs, Szigeti u. 12.
Abbreviation of location of studies: ÁOK


Description of the research topic:

Kísérleteinkben a limbikus rendszerbe injektált neuropeptidek (neurotenzin, oxitocin, P-anyag, RFRP-1 és RFRP-3) tanulási- és megerősítő folyamatokra gyakorolt hatásait vizsgáljuk hím wistar patkányokon. A helypreferencia teszt segítségével kémiai anyagok jutalmazó-megerősítő hatásának vizsgálatát végezzük. Morris water maze tesztben a neuropeptidek helytanulási folyamatokra gyakorolt hatásait kutatjuk. Az emelt keresztpalló tesztben az adott anyag esetleges anxiolítikus-anxiogén tulajdonságait obszerváljuk. Passzív elhárító szituációban vizsgáljuk a memóriára kifejtett hatást. Open field tesztben a neuropeptidek spontán motoros aktivitásra kifejtett hatását, multibarrel mikroelektroforetikus elektrofiziológiai módszerrel pedig azok idegsejt aktivitást befolyásoló tulajdonságait tanulmányozzuk. A fent említett neuropeptidek dopaminerg rendszerrel való interakciójának jelentőségét kutatjuk magatartási és elektrofiziológiai kísérletekben, oly módon, hogy dopamin D1 és -D2 receptor agonisták és antagonisták, valamint neuropeptidek és receptorantagonistáik kombinált intracerebrális mikroinjekcióját alkalmazzuk. Kísérleti eredményeink hozzájárulhatnak a tanulási-, memóriafolyamatok és drog addikció pontosabb idegrendszeri megértéséhez.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-05-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )