Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Sándor Fekete
Az öngyilkos viselkedés és a mentális zavarok komplex összefüggésrendszere - a genetikától a kultúráig

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Neurosciences

Thesis supervisor: Sándor Fekete
Location of studies (in Hungarian): PTE ÁOK, Pécs, Szigeti u. 12.
Abbreviation of location of studies: ÁOK


Description of the research topic:

A szuicid viselkedés komplex neurobiológiai - genetikai -személyiséglélektani - szociokulturális folyamat eredménye, mely a medicina számos területét érinti, különös tekintettel a mentális zavarokra. Az önpusztítás és a pszichiátriai betegségek összefüggései (elsősorban a hangulatzavarok, uni/bipoláris depressziók, szorongás és az addikt viselkedés, de az éretlen személyiség megalapozó zavarai is) a modern kutatási eredmények hátterében, integrativ koncepcionális megközelitésben foghatók össze. Neurobiológiai kutatasok (genpolimorfizmusok szerepe, funkcionális képalkotó vizsgálatok eredményei jól kapcsolhatók pszichopatológiai jelenségekhez, értelmezhetők pszichobiológiai személyiségmodell alapján, de a pszichoszociális kutatasok akár „neuroscience” és pszichoanalitikus orientációjú modellek közelitését is lehetővé teszik már. Ennek fényében a ma is komoly népegészségügyi problémát jelentő önpusztitó viselkedés, depresszió, mentális zavarok kutatása, a korai felismerés, prevenció és a terápias lehetőségek gyakorlati kérdései medicinális és társadalmi szempontból is kulcsfontosságúak (s itt sajátos kitérőként adódik az asszisztált szuicidum és az euthanazia a mai korban sokat vitatott problémája). A kutatasi terv tágabb epidemiológiai kutatashoz kapcsoltan vizsgál betegcsoportokat, integrativ megközelitésben - krizisközpontú lélektani felmérés mellett klinikai tünetskálákat, kognitiv teszteket alkalmazva, tervezi képalkotó vizsgálattal a szuicidalitás/affektiv zavar neurobiológiai hátterenek - fronto-limbikus agyi strukturák volumetriás és funkcionális vizsgálatat is violens szuicid depressziós és nem szuicid depresszíós betegeknél, párhuzamosan sajátos genetikai polimorfizmusok lehetséges szerepét is figyelembe véve. Az eredményeket a klinikum és a terápia/prevenció irányába visszacsatolva kivánjuk értelmezni és hasznositani, különös tekintettel a „high risk” csoportok jobb megértésére, követésére, kezelésére.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-05-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )