Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Andrea Bencsik
Labour market changes in relation to knowledge and competences

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pannonia
business and management
Doctoral School in Management Sciences and Business Administration

Thesis supervisor: Andrea Bencsik
co-supervisor: Eszter Bogdány
Location of studies (in Hungarian): Pannon Egyetem
Abbreviation of location of studies: PE


Description of the research topic:

Kutatási téma – a téma jelentősége és relevanciája:
Az utóbbi évtizedben a pénzügyi válságból való kilábalást követően a gazdaság, s ezen belül a munkaerőpiac jelentős strukturális átalakulása indult el mind országos, mind európai szinten. Ez a folyamat a COVID-19 és a szomszédunkban zajló háború hatására érezhetően jelentősen felgyorsult (Alcorta, et al., 2021). A változások mind a foglalkoztatás, mind a keresetek területén kimutathatók, s érzékelhetők a lakosság életkörülményeiben is, ahogy ezt az Eurostat AROPE (szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával élők aránya) indikátorai is mutatják.
Az adatok alapján tény, hogy a járvány csak rövid időre fogta vissza (az unió átlagában 2013-tól, hazánkban pedig 2010-től) érzékelhető foglalkoztatás bővülés (IMF, 2022) és keresetemelkedés (Euro indicators, 2022; Eurostat News, 2022a) dinamikáját, de az egyes szegmensek belső arányait megváltoztatta mind a foglalkoztatás, mind a keresetek terén. A nagyon feszes munkaerőpiacon a munkáltatók számára felértékelődött a munkavállalók tudása és az egyéb foglalkoztatási kompetenciái (lsd. hálózatos, IT alapú és digitalizált jövő) (Fraser-Arnott, 2017). A mai szervezetekben és a politikában egyre inkább tudatosul, hogy a munkaerő meglévő és szükséges digitális kompetenciái között egyre nagyobb a szakadék a digitalizált jövő munkahelyi kihívásainak kezeléséhez. Ennek ellenére a munkahelyi digitális kompetenciákra vonatkozóan eddig nem javasoltak átfogó keretrendszert (Oberländer, 2020). Egyre népszerűbbek a hálózati szervezetek, és növelik a tudásalapú munkavállalók számát a munkaerőpiacon. A hálózati szervezetek és a tudásalapú munka pozitív hatással van a tudásalapú munkavállalók hálózati kompetenciájára. A kompetencia, tudástőke és a karrier sikere közötti összefüggés több tanulmányban bizonyított (Järlström et al., 2020). Ahhoz, hogy a foglalkoztathatóság növekedjen, a tudásmunkásoknak a hagyományos kompetencia elvárásokon felül IT, hálózati, digitális kompetenciával is rendelkezniük kell. (Fryczyńska, & Ciecierski, 2020). Az AROPE indikátorok javulása megtorpanni látszik Magyarországon a 2019, az unióban pedig a 2018-as maximumot elért referenciaévhez viszonyítva (Eurostat News, 2022b).
A fenyegető recesszió magával hozhatja mind a munkaerőpiac strukturális változásának további gyorsulását (az arányok további eltolódását), amihez csak azok a munkavállalók lesznek képesek alkalmazkodni, akik a megváltozott igényekhez is rendelkeznek megfelelő naprakész szaktudással és kompetenciákkal. Ahhoz, hogy e negatív folyamatok hatásainak mértékét minimalizáljuk és a várható recesszió időszakát csökkenthessük a munkaerőpiaci, az AROPE, valamint a munkaképes korú felnőttek tudásának, tanulási, szakképzésbeli aktivitásának mutatói közti pontos összefüggések kvantitatív ismerete szükséges. Olyan transznacionális kategóriák kidolgozására van szükség, amelyek figyelembe veszik az olyan fogalmak társadalmi konstrukcióját, mint a „készségek" és a „képesítések" (Brockmann, 2008).

Felhasznált irodalom
Alcorta, L., Foster-McGregor, N. Verspagen, B., & Szirmai, A. (eds.) (2021). New Perspectives on Structural Change: Causes and Consequences of Structural Change in the Global Economy - Oxford University Press, 2021, ISBN: 9780191884566 Online elérhető: https://academic.oup.com/book/39572
Brockmann, M., Clarke, L. & Winch, C. (2008). Knowledge, skills, competence: European divergences in vocational education and training (VET)—the English, German and Dutch cases, Oxford Review of Education, 34(5), 547-567, https://doi.org/10.1080/03054980701782098
Eurostat News (2022a). Early income estimates show recovery after COVID-19 – Eurostat News 29-09-2022
letölthető: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220929-1
Euro indicators (2022). Annual increase in labour costs at 4.0% in euro area - Increase at 4.4% in EU - Euro indicators 15-09-2022
letölthető: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698153/3-15092022-BP-EN.pdf/d5da5db3-aca7-a087-07ba-4393501ccd22
Eurostat News (2022b). Over 1 in 5 at risk of poverty or social exclusion – Eurostat News 15-09-2022
letölthető: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220915-1
Fraser-Arnott, M. (2017). Competencies for information specialists in emerging roles, Library Management, 38(1), 65-76. https://doi.org/10.1108/LM-09-2016-0074
Fryczyńska, M. and Ciecierski, C. (2020). Networking competence and its impact on the employability of knowledge workers, Journal of Organizational Change Management, 33(2), 349-365. https://doi.org/10.1108/JOCM-09-2019-0284
IMF (2022). European Labor Markets and the COVID-19 Pandemic: Fallout and the Path Ahead – IMF European Department, DP/2022/004, ISBN: 9798400200960
letölthető: https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2022/03/02/European-Labor-Markets-and-the-COVID-19-Pandemic-Fallout-and-the-Path-Ahead-512327
Järlström, M., Brandt, T. & Rajala, A. (2020). The relationship between career capital and career success among Finnish knowledge workers, Baltic Journal of Management, 15(5), 687-706. https://doi.org/10.1108/BJM-10-2019-0357
Oberländer, M., Beinicke, A. & Bipp, T. (2020). Digital competencies: A review of the literature and applications in the workplace, Computers & Education, 146, 103752,
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103752

A kutatás fő célja:
A kutatás célja: Holisztikus és integrált szemléletet formálni a szellemi tőke és a karrier sikeressége közötti kapcsolat megértéséhez a tudásalapú munkavállalók körében. Kvantitatív komplex statisztikai módszerekkel feltárt összefüggések alapján felépített modell segítségével javaslatokat megfogalmazni a szakpolitikai aktorok számára a munkaerőpiac oly módon történő továbbfejlesztésére, ami egyben javítja az életkörülményeket, az AROPE indikátorokat és elvezet a munka és a tudásalapú társadalom valós megteremtéséhez.
Támavezető(k) publikációi:
Bencsik, A. (2021). Vezetői felkészültség felmérése a digitális kor kihívásaira: Nemzetközi összehasonlítás, Vezetéstudomány 52(4), 93-108.
Bencsik, A. (2020). Challenges of Management in the Digital Economy, International Journal of Technology 11(6), 1275-1285.
Bencsik, A. (2016). Munkaerőpiaci elvárások versus tudásmenedzsment, In: Fenyvesi, É. & Vágány, J. (szerk.) KORKÉP: XXI. századi kihívások, Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) pp. 167-189.
Bencsik, A., Horváth-Csikós G. & Juhász, T. (2016). Y and Z Generations at Workplaces,
Journal of Competitiveness 8(3), 90-106.
Ágnes, Raffay-Danyi ; Eszter, Bogdány ; Gabriella, Cserháti (2022). Mind the Gap: Comparing Competence Development in Business Higher Education and Job Market Expectations
In: Dermol, Valerij (szerk.) Digital Transformation: The Harmonic Convergence of People, Culture, Process, and Technology in the New Normal, Kaunas, Litvánia: ToKnowPress (2022) pp. 18-18.
Raffay-Danyi, A., Bogdany, E., Cserhati, G. (2023) A proposed methodology for mapping and ranking competencies that HRM graduates need. The International Journal of Management Education, Megjelenés alatt.
Anand, A., Csepregi, A., Bogdány, E. (2019) Knowledge Creation and its Barriers in SMEs: An Exploratory Analysis, Journal of Knowledge Management Application and Practice 1 : 1 pp. 1-7. , 7 p.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-06-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )