Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A modern héber/izraeli líra összehasonlító vizsgálatai

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies, Budapest
theology
THE DOCTORAL SCHOOL OF JEWISH RELIGIOUS STUDIES

Thesis supervisor: Szilvia Peremiczky
Location of studies (in Hungarian): Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
Abbreviation of location of studies: ORZSE


Description of the research topic:

A modern héber nyelvű líra a diaszpórában született a 19. században, és bár fő forrása a Biblia héber költészete, valamint a későbbiekben különösen a középkori andalúziai héber költészet volt, nagy hatást gyakorolt rá a kortárs európai líra is. Kezdetben, egészen a 20. század közepéig a héber líra az orosz irodalom innovációit formálta át a saját képére, de a német, francia költészet, és egyes költők, többek között Avigdor Hameiri, Szenes Hanna vagy Itamar Jaoz-Keszt esetében a magyar irodalom is megérinti. Az ötvenes évektől kezdődően az angolszász, főleg amerikai költészet befolyása is jelentős, de Jehuda Amichai költészete már az angolszász lírára tesz hatást. A témakiírás a magyar, a francia és az angol/amerikai hatás és párhuzamok összehasonlító vizsgálatára fókuszál. A kimutatható hatások mellett elemzés tárgya lehet a héber nyelvű, izraeli líra elhelyezése a kortárs európai költészet kontextusában, a párhuzamok és a különbségek vizsgálata. Lehetséges a kérdés átfogó elemzése is, de a téma szűkíthető résztémák feldolgozására is, mint például Hameiri és a magyar líra; Amichai és az angol, amerikai költészet kapcsolatának bemutatására; a francia avantgárd és a mandátumi időszak héber lírája komparatisztikai elemzésére.

Required language skills: héber, angol,
Recommended language skills (in Hungarian): francia
Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2023-06-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )