Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Sándor Fazakas
Kálvin és a kálvinizmus etikája

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Debrecen University of Reformed Theology
theology
Doctoral School of Reformed Theology

Thesis supervisor: Sándor Fazakas
Location of studies (in Hungarian): Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Abbreviation of location of studies: DRHE


Description of the research topic:

A kutatás célja: a kálvini etika alapjainak, teológiai és társadalmi feltételeinek, szociáletikai módszerének és érvrendszerének feltárása a reformátor teológiai gondolkozásának összefüggésében, valamint a kálvini etika továbbfejlődésnek nyomon követése és tudományos elemzése

Kálvin teológiájának dogmatikai, ekkléziológiai és egyházszervezeti összefüggéseinek feltárása terén jelentős eredményeket ért el már a Kálvin-kutatás. A változó társadalmi-gazdasági-politikai kontextusban viszont elengedhetetlen ennek a teológiának társadalom és tudatformáló relevanciáját kiaknázása, annál is inkább, mert Kálvin sajátos fejlődési pályára állította a szellemi és kulturális életet, a politika, a gazdaság és a társadalom fejlődését azokban az országokban, ahol a kálvini reformáció hatása ne maradt el. Kálvint ugyanis nem az érdekelte Genfben, hogy kit milyen vallási eszme lelkesít, hanem hogy miként lehet az életet egyéni és közösségi aspektusait megfeleltetni Isten Igéjének. Számára a hit megújulása nem csak a személyes kegyesség, vallásgyakorlás vagy a vallási tudat megváltozását eredményezi, hanem radikálisan változtatja meg az ember szociális kapcsolatait! A téma összefüggésében való kutatás biztosított nemcsak teológiai előképzettséggel rendelkező jelentkezők számára is.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-04-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )