Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Előd Hodossy-Takács
Szent helyek dél-levantei térségben és bibliai szövegekben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Debrecen University of Reformed Theology
theology
Doctoral School of Reformed Theology

Thesis supervisor: Előd Hodossy-Takács
Location of studies (in Hungarian): Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Abbreviation of location of studies: DRHE


Description of the research topic:

A dél-levantei térségben (Izrael/Palesztina/Transzjordánia) több tucat szent helyet találunk. Ezek palettája színes, a skála nagy tekintélyű zsidó és muszlim férfiak sírjától a bazilikákig tejed, de a bibliai szövegekre és a múlt feltárt emlékeire tekintve a kép még összetettebbé válik. Mára egy sor templomépületet és más kultikus helyet hozott felszínre a régészeti kutatás (En Gedi, Lákis, Tel Qasile, Tel Dan, stb; vagy a transzjordániai Kh. Mudayna, melynek feltárásában a témakiíró is részt vett). A bibliai szövegek élesen megkülönböztetik a legitimnek és az illegitimnek tartott kultuszhelyeket, de ezzel együtt is előfordulnak határesetek (pl. az Úr oltára a Kármel-hegyen Illés próféta történetében). A bibliai események összefüggésében kell figyelni a teofánia-helyszínek megjelölési igényére, ez az ősi törekvés a kérdéskör vallásfenomenológiailag megalapozott megítélését követeli meg.
A kiírásban szereplő téma összetett, lehetőség van konkrét szent helyek történetének feldolgozására (akár a kalkolithikumtól a jelenkorig), egy-egy régió, vagy korszak kultikus építményeinek vizsgálatára, illetve a szent hely koncepciójához kapcsolódó bibliai teológiai kérdések feltárására. Ezen kívül a téma érdekes kutatástörténeti részletkérdések tisztázására is lehetőséget kínál (pl. zarándok- és útinaplók, feljegyzések és topográfiai összefüggések vizsgálata).

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-04-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )