Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Mihály Boros
József Kaszaki
Szepszis és a keringési shock makro- és mikrocirkulációs következmények és terápiás lehetőségek

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
theoretical medicine
Doctoral School of Multidisciplinary Medical Scienses

Thesis supervisor: József Kaszaki
co-supervisor: Mihály Boros
Location of studies (in Hungarian): SZTE ÁOK Sebészeti Műtéttani Intézet
Abbreviation of location of studies: SMI


Description of the research topic:

A témakör a humán szepszis és szeptikus shock kifejlődésében és végzetes kimenetelében rendkívül fontos szerepet játszó speciális keringési reakciók kutatására nyújt lehetőséget. Ez a terület az SZTE Sebészeti Műtéttani Intézetében jelentős, évtizedes hagyományokra építkezik.
A szepszis definíció szerint fertőzéssel összefüggésben létrejött szisztémás gyulladásos válaszreakció („SIRS”). A „súlyos szepszis” pedig több-szervi funkciózavar, amely ha megfelelő terápia hatására sem mérséklődik „szeptikus sokk”-ba mehet át. A szepszis tehát nem egy definitív állapot, hanem a gyulladásos folyamatok egy rendkívül komplex kaszkádszerű láncolata. Szepszis során ugyanakkor a helyes diagnózis felállítása és a súlyosság megítélése nehézségbe ütközik a tünetek aspecifikus volta miatt. Még napjainkban is magas a kórállapot a mortalitása, amely jelzi további diagnosztikai módszerek és a patomechanizmus mélyebb feltérképezésének szükségességét.
Szepszisben az oxigénszállítás és oxigén felhasználás közötti egyensúly felborulása az egyik alapvető mechanizmus, mely részben a mikrokeringés elégtelen voltára, részben pedig a mitokondriumok oxigént hasznosító zavarára (anaerob metabolizmusra) vezethető vissza. Mivel a két folyamat együttesen, vagy egymást követően eredményezheti a sejtek energetikai zavarán alapuló több-szervi elégtelenséget és a sejtek pusztulását, ezért az eredeti patogén reakcióval kapcsolt immunológiai válasz által meghatározott mikrokeringési és mitokondriális elégtelenséget, kombinált mikrokeringési és mitokondriális funkciózavarként, distress szindrómaként definiálhatjuk. A fennálló mikrokeringési zavar mintegy motorja lehet a folyamatoknak, mely a sokkszervi elégtelenség irányában mozdítja el a folyamatokat. Adekvát terápiás beavatkozás hiányában a romló mikrokeringés következtében szöveti hypoxia alakul ki és a felszabaduló mediátorok miatt sodródik a beteg a sokkszervi elégtelenség állapotába. Feltételezzük, hogy az oki tényezők tisztázásához az oxigénhiány jeleit és okait párhuzamosan kell vizsgálnunk és monitoroznunk: globális, celluláris (endothel sejtek) és szubcelluláris szinten.
A szeptikus folyamatot jellemző gyulladásos kaszkád számtalan mediátor és target molekula aktiválódását foglalja magába, amely biomarkereknek fontos szerepük lehet a diagnosztikus és terápiás oldalról egyaránt. Bizonyos biomarkerek jelenléte, plazma szintjük változása meghatározhatja a folyamat súlyosságát, a bakteriális infekció meglétét vagy hiányát, árnyalhatják a képet a lokális fertőzéstől a szisztémás folyamatig, sőt ezek változása által, a terápia hatékonysága is megbecsülhető.
A/ A kutatási program egyik célja egy olyan mikrokeringési és mitokondriális újraélesztési stratégia feltérképezése, mely mérsékelheti oxigén deficithez vezető folyamatok diszfunkcióját és a sejt-szintű energetikai zavarokat szepszisben.
B/ A kutatás másik célja az egyes biomarkerek célzott monitorozása a szöveti oxigenizáció ellenőrzésével együtt, amely javulást eredményezhet a diagnosztikában és javíthatja a folyamat prognózisát is. Új farmakoterápiás alternatívák kidolgozásával pedig befolyásolni lehetne egyes biomarkerek aktivációját, a mikrokeringési zavarát és végső soron a betegség végkimenetelét.
C/ A vizsgálatok további területe az új farmakoterápiás útirányok kidolgozása. Az endothelin rendszer, a komplement C5a és a szepszis késői fázisát reprezentáló HMGB1 gátlása révén csökkenthetők lehetnek mind a gyulladásos reakciók, mind a mikrokeringési zavar a betegágy mellett.
Vizsgálatainkat a munkacsoportunk által kidolgozott autofaeces infekcióval kiváltott peritonitis sertés és patkány modelleken végezzük. Mivel az abdominális szepszis nem minden esetben jár peritoneális mikrobiális pozitivitással, egy olyan nagyállat modellt is tervezünk létrehozni, melyben a szepszis eredete a tüdő bakteriális infekciójára vezethető vissza. Ezekkel a modellekkel az intenzív osztályok beteganyagának széles tünet-együttese lefedhető és a terápiás hatások hatékonyan vizsgálhatók.
A körülmények a kérdéskör tanulmányozására kedvet érző Ph.D. hallgatók számára igen kedvezők, munkájukat megfelelő tapasztalattal és kutatási teljesítménnyel rendelkező kutatók segítik. Rendelkezésre állanak a keringés csaknem valamennyi paraméterének monitorozását lehetővé tevő több csatornás adatgyűjtő és analizáló hemodinamikai mérőrendszerek is.

Required language skills: angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-06-12

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )