Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
László Zimányi
Citokróm b561 fehérjék és pontmutánsaik előállítása, tisztítása és funkcionális jellemzése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
theoretical medicine
Doctoral School of Multidisciplinary Medical Scienses

Thesis supervisor: László Zimányi
Web address (URL): http://www.brc.hu/biophys_molecular_biophysics.php
Location of studies (in Hungarian): Biological Research Centre of the Hungarian Academy of Sciences, Institute of Biophysics, H-6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Abbreviation of location of studies: SZBK


Description of the research topic:

A citokróm b561 fehérjecsalád tagjai aszkorbát-redukálható, 6 transzmembrán alfa hélixet tartalmazó integráns membránfehérjék, melyek két, az átellenes membránfelszínekhez közeli b típusú hem felhasználásával elektront transzportálnak a membrán két oldala között. A fehérjecsalád egyetlen tagját sikerült csak a mellékvesevelőből izolálni (kromaffin granula citokróm b561), a többi fehérjét heterológ expresszióval (élesztőben vagy E. coliban) állítják elő. Egyes esetekben a funkció sem ismert, de valószínűsíthető, hogy ezek a fehérjék mindig az aszkorbát és/vagy vas metabolizmusban játszanak szerepet. A doktorandusz feladata elsősorban két új citokróm b561, a Cyb561d1 és a tumor szuppresszor hatást mutató Cyb561d2 vad típusának és pontmutánsainak heterológ expressziója, tisztítása és jellemzése. Vizsgálnia kell a szubsztrátkötő helyek specificitását és erősségét, a két hem redox aktivitását, ezek kölcsönhatását, elsősorban spektroszkópiai és elektrokémiai módszerekkel. Erősen konzervált aminosavak pontmutációjával meg kell értenie ezek szerepét a citokróm b561 fehérjék működésében.

Required language skills: English
Further requirements: 
TDK munka

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-06-12

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )