Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Hazai urbán és antropogén élőhelyek nagygombáinak vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Eötvös Loránd University, Budapest
environmental sciences
Doctoral School of Environmental Sciences

Thesis supervisor: Zoltán Bratek
Location of studies (in Hungarian): ELTE TTK
Abbreviation of location of studies: ELTE


Description of the research topic:

Az ember ipari és mezőgazdasági tevékenységének fokozódása együtt járt az antropogén élőhelyek, így a települések céljaira szolgáló lakott, urbán területek arányának jelentős növekedésével. Ezeken a területeken párhuzamosan folytak különböző emberi tevékenységek, változatos, sokszor igen fragmentált kultúrtájakat hozva létre. Az erősen mozaikos, a természetes élőhelyek drasztikus visszaszorulása mellett, többnyire új típusú élőhelyeket tartalmazó kultúrtájak meghódítása jelentős kihívást jelent az élővilágnak. Számos kutatás számol be a gombák antropogén hatásokkal szembeni érzékenységéről, különösen a talaj és a légkör változásainak károsító hatásairól. A megnyílt új életterek (kertek, parkok, udvarok, út- és vízmellékek gyepei és fasorai, stb.) gombavilágának kutatása ugyan megindult hazánkban, de messze nem folyik annyira intenzíven, mint a természetes, vagy természetközeli élőhelyek esetében. Az eddigi gyűjtési adatok összegzésével, majd elemzésével máris értékes információkhoz juthatunk az egyes gombafajok megjelenéséről, betelepedési és kolonizációs sajátosságairól. A herbáriumi anyagok feldolgozása során a fajok pontosabb azonosítása megköveteli molekuláris módszerek alkalmazását. Az intenzív gyűjtési munkák kiterjednek a föld alatt és a magas fákon élő gombákra is, melyek gyűjtéséhez speciális módszereket alkalmazunk. A humán környezetben megtalálható nagygombaközösségek összetételének és dinamikájának feltárása az új tudományos ismeretek megszerzése mellett, természet-és környezetvédelmi, valamint egészségügyi vonatkozású gyakorlati eredményeket is hozhat.

Required language skills: angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )