Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Rudolf Nagy
A tűzbiztonság tudományos alapjainak kutatása és tűzvédelem fejlesztésének lehetőségei

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: Rudolf Nagy
Location of studies (in Hungarian): Óbuai Egyetem - Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar - 1081 Budapest, Népszínház utca 8.
Abbreviation of location of studies: ÓEBGK


Description of the research topic:

A tudományos technikai fejlődés és a modern társadalmi változások mind újabb és újabb kihívások elé állítja a tűzbiztonság megteremtésén fáradozó szakembereket.
A biztonság ezen szegmenseiben kiemelt helyet foglalnak el a megelőzés passzív és aktív védelem műszaki-technikai megoldásai, illetve eszközei, amelyek fejlesztésével hathatós lépések tehetők a veszélyeztető tényezők okozta tűzkockázatok visszaszorítására.
Kritikus helyzetben az aktív biztonságtechnikai eszközök és a gazdálkodó szervezetek által működtetett biztonságirányítási rendszerében kialakított védelmi intézkedések, nagyobb eredményességgel valósulhatnak meg a gyakorlati tapasztalatok tudományos elemzése, értékelése és az új technológiák integrálása révén.
A mind nagyobb léptékű infokommunikációs rendszerek megjelenése és a vele együtt változó társadalmunk előidézte környezetbiztonsági kihívások tudományos igényű kutatásokra alapozott megválaszolása a tűzvédelem területén is elengedhetetlen a műszaki-technikai vívmányok kínálta lehetőségek feltárásával.

Kutatási célok:
• A megelőző tűzvédelem hatékonyságának megismerése adatgyűjtés alapján;
• A bekövetkezett tűzesetek statisztikai feldolgozásával a tűzvédelem eszközrendszerének fejlesztése;
• A kárhelyszíni tűzoltás beavatkozási módszereinek vizsgálata;
• A káresetek és tűzvizsgálatok tapasztalatainak beépítése a tűzmegelőzési intézkedések szabályrendszerébe;
• A kiürítés biztonságának a fokozása a bekövetkezett tűzesetek elemzésével;
• A tűzbiztonságot erősítő legjobb gyakorlatok megismerése és összehasonlító vizsgálata.

Required language skills: angol középfok (B2)
Recommended language skills (in Hungarian): egyéb világnyelv
Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2023-02-28

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )