Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
László Tóth
The Psychological Components of Peak Performance

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Physical Education
sport sciences
Doctoral School of Sport Sciences

Thesis supervisor: László Tóth
Location of studies (in Hungarian): Testnevelési Egyetem
Abbreviation of location of studies: TE


Description of the research topic:

Bevezetés
A korszerű edzésrendszerek (pl. LTAD) hosszú távú komplex felkészülési programokat kínálnak figyelembe véve a sportolók aktuális teljesítőképességét és teljesítőkészségét. Az ökológiai rendszerszemlélet a sportolóvá válás folyamatát többszereplős eseménynek tekinti, ezért a progresszív modellek a változásokat az egyén és a környezete között létrejövő interakciós sajátosságoknak tulajdonítják. A prevenciós megközelítés az egyéni problémák és erős oldalak felismeréséhez orientációs pontként fejlődés-lélektani fogalomrendszert használ. A prevenciós megközelítés szemben a terápiás szemlélettel a pszichológiai készségek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, pl. pszichés önszabályozás, kognitív képességek, érzelmi intelligencia fejlesztése, ill. a problémák korai azonosításával azok akut korrektív rendezésével hárítja el a szakember a teljesítményfejlődés előli akadályokat (elsődleges és másodlagos prevenció). A terápiás szemlélet a gyógyításra helyezi a hangsúlyt a meglévő teljesítménybeli és magatartási problémák következtében létrejövő mentálhigiénés romlás és teljesítménybeli elakadás intrapszichikus okainak feltárásával és kezelésével. Ez a szemlélet jól harmonizál azzal a tapasztalattal, miszerint a válogatott keret tagjai a kiválasztódási folyamat korábbi fázisaiban már szelektálódtak és így a nem kellően integrált személyiségek korábban lemorzsolódtak. A preventív megközelítés mellett szól, hogy az elsődleges és másodlagos prevenció segítségével mérsékelhető a lemorzsolódás, másrészt biztosítható a pszichológiai egyensúly, amely a teljesítés alapja. A pszichikum sokkal nagyobb mértékben nyílt rendszer, mint a fizikum. Ennek előnye, hogy nagyobb a fejlődési potenciál, de a hátránya is ugyanez. A személyiségben meglévő ösztönös integráló folyamatok biztosítják a pszichológiai harmóniát. Ezek alulműködése vagy akadályozása miatt kialakult diszharmónia rendezése a szakember elsődleges feladata. Az edzés folyamatában az edző is kifejt pozitív pszichológiai hatást a pedagógiai eszközrendszeren és kommunikációján keresztül, de felelőssége elsősorban a játékosok fizikai, technikai, taktikai és stratégiai felkészítésében van. Ideális esetben több edző végzi ezt a munkát a szakterületüknek megfelelően. Az edzőkkel együttműködve, de tőlük függetlenül dolgozik a sportpszichológus, aki szakmai felkészültsége és személyisége segítségével képes diagnosztizálni a mentális problémákat és tanácsadás vagy konzultáció keretében végrehajtja az intervenciót is.
A téma indítását indokolja, hogy az élsportoló szervezete és elméje is másképpen működik, mint a nem élsportolóké. A populáció viselkedését magyarázó pszichológiai elméletek és fogalmak csak módosított formában érvényesek az élsport speciális területén, ezért szükséges az élsportolók mintáját tudományosan vizsgálni és új elméletek és módszerek kidolgozásával segíteni a csúcsteljesítményre való felkészülésüket. A kutatási téma a magyar élsportolók számára hatékony vizsgálati eszközök kifejlesztésével hasznos lehet a tudomány és a társadalom számára egyaránt. Kutatómunkánkkal elő kívánjuk segíteni az egyéni és csapat sportpszichológiai intervenciós protokollok kialakítását, melyek támogatják a magas szintű mentális felkészítést.

Célkitűzés
Témavezető a fentiek alapján elkötelezett arra, hogy ökológiai rendszerelméleti értelmezési keretben interdiszciplináris megközelítéssel preventív szemléletben tervezett kutatási projektek létrehozásában közreműködjön, azzal a céllal, hogy a megvalósítás során a gyakorlati sportpszichológiai munkába visszacsatolható eredmények születhessenek.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-12-13

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )