Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
János Krähling
Researches in Early Modern Hungarian history of architecture

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
architecture
Pál Csonka Doctoral School of Architecture

Thesis supervisor: János Krähling
Location of studies (in Hungarian): Department of History of Architecture and Monument Preservation
Abbreviation of location of studies: BME


Description of the research topic:

A kutatás során az újkori magyarországi építészettörténet egyes részterületeinek kutatására nyílik lehetőség. A kutatási téma lehatárolásánál többféle szempont érvényesülhet: a történeti folyamatban a megbízást adók, illetve a tervezők lehetséges körét tükröző témaválasztás mellett a szerkezettörténeti, tipológiai és térszervezési kérdések is kellő hangsúlyt kapnak. Az épülettípusok kutatásánál a hagyományos kérdésfelvetések — a mű keletkezése, társadalmi közege, használata és jelentése — mellett a funkcionális, témavezető aktuális tanszéki kutatásához kapcsolódóan a jelentkezőknek lehetőségük nyílik arra, hogy a XVIII. század magyarországi szakrális templomépítészetének egyes részterületeit kutassák.
A szakmai közéletben által általánosan elfogadott és alkalmazott építészettörténeti kutatási módszerek és megközelítések mellett hangsúlyt helyezünk arra, hogy a kutatóhelynek, a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszéknek, valamint az építészmérnöki előképzettséggel rendelkező jelölteknek a szemlélete és sajátos kutatási lehetőségei is megjelenhessenek a témák sokféle, interdiszciplináris megközelítésében. A történeti épületkutatás nemzetközi gyakorlatát követve hangsúlyt helyezünk az alakhű felmérésen és dokumentáláson alapuló épületkutatás („Bauforschung”) elveinek és módszertanának az alkalmazására, a téma komplex megközelítésével és a lehetőségek szerint az emlékek roncsolásmentes vizsgálatával.


Deadline for application: 2022-03-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )