Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Kereskedelmi jog

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
law
Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Zoltán Csehi
Location of studies (in Hungarian): PPKE JÁK
Abbreviation of location of studies: PPKE


Description of the research topic:

A kereskedelmi jog helye és szerepe a mai magyar jogban. A kereskedelmi jog múltja, nemzetköziesedése, az európai kereskedelmi jog irányai és ezek hatásai a magyar jogi környezetre. A kereskedelmi jog jogügyleteinek, szerződéseinek a sajátosságai, ide értve a biztosítékok rendszerét, a fizetések jogát és a nemzetközi magánjogi szabályozást. A társasági jog és a kereskedelmi jog kapcsolata.


1. CSEHI, ZOLTÁN: Über die Atlantis-Insel des ungarischen Handelsrechts, Unordnung staatlicher Regulierung oder Freiheit für Unternehmen, in H. Kohl/F. Kübler/C. Ott/K. Schmidt (Hrsg): Zwischen Markt und Staat. Gedächtnisschrift für Rainer Walz, Köln/Berlin/München 2008, 147-168.

2. CSEHI ZOLTÁN: Szervezeti és jogügyleti képviselet kapcsolata a magyar gazdasági társaságoknál - adalékok a képviselet dogmatikájához, in: Magyar Jog 2001. 6. szám 341-349.

3. CSEHI ZOLTÁN: A keretszerződés fogalmához, in VI collega (2002) 5. szám 19-23.

4. CSEHI ZOLTÁN: A szerződésszegés speciális esete, avagy szavatossági jogok gyakorlása teljesítés előtt – gondolati vázlat az új Polgári Törvénykönyv koncepciójának egyik eleméhez, in IV Polgári Jogi Kodifikáció (2002) 5-6. szám 47-50.

5. CSEHI ZOLTÁN: Wege und Irrwege der ungarischen Gesellschaftsrechtskodifikation -(2007. nov. 9-i előadás) - megjelenés alatt

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )