Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Zoltán Benyó
Intracellular signaling pathways of smooth muscle functions

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Basic and Translational Medicine

Thesis supervisor: Zoltán Benyó
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A különböző szervekben a G fehérjékhez kapcsolt receptorok (GPCR) aktivációjának hatására kialakuló simizom-kontrakció létrejöttében döntően két intracelluláris reakcióút játszik szerepet. A „klasszikus” (ún. Ca2+-függő) jelátviteli folyamat kiindulópontja a receptorhoz kapcsolódó Gq/11 fehérjék aktiválódása, mely foszfolipáz Cβ (PLCβ) által közvetített inozitol-trifoszfát (IP3) képződésen keresztül intracelluláris Ca2+-felszabaduláshoz és ezáltal a miozin-könnyűlánc-kináz (MLCK) aktiválódásához vezet, ami katalizálja az aktin-miozin komplex kialakulását és a simaizom-kontrakciót. Emellett a klasszikus reakcióút mellett már régebb óta ismert volt az a jelenség („Ca2+-szenzitizáció”), hogy bizonyos agonisták hatására az intracelluláris Ca2+-szignál kontrakciós hatása felerősödik, mégpedig a miozin-könnyűlánc-foszfatáz (MLCP) gátlásán keresztül. E folyamat kiváltásában szerepe lehet a PLCβ aktiválódásakor felszabaduló diacilglicerolnak (DAG) és az általa aktivált protetin-kináz C (PKC)-nek, de egyre több adat szól amellett, hogy a MLCP inaktiválásáért a G12/13 heterotrimér G-fehérjék által aktivált kis G-fehérje Rho és általa a Rho-kináz (ROCK) enzim felelős.
Az utóbbi években számos olyan kísérleti adat látott napvilágot, amelyek szerint a fentiekben felvázolt két jelátviteli út több ponton is kölcsönhatásban áll egymással. Így például ismertté vált, hogy Ca2+-szignál is kiválthat Rho/ROCK aktiválódást, valamint a Gq/11 fehérjék által szabályozott PLCε is képes IP3 ill. DAG képződést katalizálni. A különböző jelátviteli folyamatok eltérő mértékben játszanak szerepet a különböző típusú simaizomsejtek működésének szabályozásában és ennek komoly szerepe lehet a simaizomhoz köthető élettani funkciók sokszínűségében.
A PhD kutatási téma fő célja annak megértése, hogy különböző vaszkuláris és nem vaszkuláris simaizomtípusok esetében milyen egyedi intracelluláris jelátviteli folyamatok
felelősek a jellegzetes sejtműködések szabályozásáért, ill. ezeknek kóros állapotokban történő megváltozásáért. A nem vaszkuláris sejttípusok közül elsősorban a húgyhólyag simaizom kontrakció szabályozását kívánjuk vizsgálni, mert talán ennek a működése különbözik leginkább a vaszkuláris simaizométól, és funkciózavarai nagyon gyakori kórállapotok (hiperaktív hólyag szindróma, inkontinencia, stb.) kialakulásához vezethetnek.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-07-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )