Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Gábor Kiss Farkas
Antikvitásrecepció és ismeretelmélet a 17. században

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Eötvös Loránd University, Budapest
literature
Doctoral School of Literary Studies

Thesis supervisor: Gábor Kiss Farkas
Location of studies (in Hungarian): ELTE BTK
Abbreviation of location of studies: ELTE


Description of the research topic:

A klasszikus antikvitás kiemelt referenciapontja a reneszánsznak és a felvilágosodásnak egyaránt. A disszertáns feladata az antikvitás recepció vizsgálata a kora újkori Európa e két meghatározó eszmetörténeti állomásának köztes időszakában, a 17. században, tekintettel a görög-római örökség iránti érdeklődés korszakokon átívelő kontinuitására és az antik írott források és tárgyi emlékek feltárásának, megőrzésének, feldolgozásának tudományos módszereiben és ismeretelméleti hátterében megmutatkozó változásokra. A korszak humanista-antikvárius körei a maguk területén végzett vizsgálódásaikkal, tapasztalataik és ismereteik bővítésével vagy épp azok konfrontációjával egy csendes tudományos forradalomhoz járultak hozzá, előkészítve a klasszika-filológia, a régészet és a művészettörténet diszciplínáinak megalakulását. E széttartó folyamatok közös eredőjének és egyes állomásaink feltérképezése interdiszciplináris megközelítést igényel.

Required language skills: magyar, angol, latin
Recommended language skills (in Hungarian): olasz
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-05-10


2021. V. 01.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. május 21-én 10.00 órakor kerül sor.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )