Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
László Pokorádi
Technikai rendszerek modellezése és bizonytalanságelemzése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Universitas Budensis
military engineering
Doctoral School on Safety and Security Sciences

Thesis supervisor: László Pokorádi
Location of studies (in Hungarian): Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Abbreviation of location of studies: ÓEBGK


Description of the research topic:

A matematikai modellezés fő feladata valós fizikai jelenségek, folyamatok vagy rendszerek matematikai leírása, azaz modelljeinek felállítása. A modelleket és vizsgálati paramétereket a modellezett rendszer természete és a megkívánt pontosságú eredmény függvényében kell kiválasztanunk.
A gerjesztések, valamint a belső jellemzők helyes feldolgozása biztosítja, hogy az eredményekben a rendszer valós, a vizsgálat szempontjából fontos tulajdonságai tükröződjenek. Ezért az egyik kritikus kérdés a megfelelő modell felállítása és a rendelkezésre álló adatok helyes feldolgozása.
A másik fontos probléma a vizsgált rendszer vagy a felállított modell különböző forrásokból származó bizonytalanságának meghatározása és jellemzése. A rendelkezésre álló információk bizonytalansága megakadályozhatja a helyes modell felállítását, a kellően pontos adatok, felesleges információk nélküli meghatározását, valamint a kapott eredményekből a helyes szakmai következtetések levonását.
A doktori téma keretében olyan módszertani fejlesztéseket kívánunk végezni, melyeknek célja különböző technikai rendszerekben lejátszódó folyamatok matematikai leírása és elemzése, az adott rendszer, illetve modell bizonytalanságának vizsgálata.

Konkrét kutatási területet az alábbiak közül lehet választani:

1. technikai rendszerek matematikai modellezése és szimulációs vizsgálata;
2. parametrikus bizonytalanság intervallum, és valószínűségi elemzési módszereinek vizsgálata és alkalmazása;
3. a modellek ismereti és parametrikus bizonytalanságának fuzzy halmazelméletre épülő leírása;
4. anticipatory („megelőlegező”) rendszerek rendszer- és modellbizonytalanságainak elemzése;
5. komplex rendszerek rendszer- és modellbizonytalanságainak vizsgálata.

Required language skills: angol KF
Recommended language skills (in Hungarian): angol KF
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )