Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Péter Tóth
Szakképzés-pedagógiai kutatás

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Eötvös Loránd University, Budapest
educational sciences
Doctoral School of Education

Thesis supervisor: Péter Tóth
Location of studies (in Hungarian): ELTE PPK NDI
Abbreviation of location of studies: NDI


Description of the research topic:

Az elmúlt 20 évben a hazai szakképzés struktúrája, tartalma és kimeneti követelményei jelentős mértékben és többször is átalakultak, miközben a szelektív iskolarendszerből származó problémákat még nem sikerült maradéktalanul megoldani. A szakmatanulás alacsonyabb társadalmi presztízse miatt a korábbiakhoz képest eltérő adottságokkal rendelkező tanulók jelentek meg az oktatásban. Ennek ellenére a magyar szakoktatásra még mindig elsősorban a tanárközpontúság a jellemző, az ismeretközvetítésre szorítkozó módszertan helyét még nem vette át kellő mértékben a tudáskonstrukciót lehetővé tevő tanulóközpontú metodika.
A fentiek miatt a kutatás célja a hazai szakképzés tanítás- és tanulásmódszertani „átvilágítása”, a hazai és külföldi jó gyakorlatok bemutatása, továbbá valamely tantárgy(ak) vonatkozásában konkrét tanulóközpontú módszer(ek) esetében az eredményesség indikátorainak meghatározása, a módszer(ek) vizsgálata, az eredmények interpretálása.

Required language skills: angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-04-21

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )