Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
István Ilisz
A királis felismerés kromatográfiás alapokon nyugvó fizikai-kémiai jellemzése és értelmezése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
pharmaceutics
Doctoral School of Pharmaceutical Sciences

Thesis supervisor: István Ilisz
Location of studies (in Hungarian): Szeged
Abbreviation of location of studies: Sz


Description of the research topic:

Ma már tudjuk, hogy az aszimmetria egyik megjelenési formája, a kiralitás jelensége egyetemes, a molekuláris szinten megjelenő kiralitás pedig kiemelkedő jelentőségű. Nem véletlen tehát, hogy a gyógyszeripar a biológiailag aktív anyagok kutatása területén megkülönböztetett figyelmet szentel a királis vegyületeknek. Modellvegyületek segítségével vizsgáljuk és értelmezzük az alkalmazott körülmények hatását különböző királis állófázisok elválasztóképességére és enantioszelektivitására. Elsődleges célunk a szelektor és a mintavegyület molekuláris szerkezete és a retenciós tulajdonságok közötti összefüggések feltárása. Kísérleteinkkel arra keressük a választ, hogy a szelektor illetve a mintavegyület szerkezeti sajátosságai hogyan befolyásolják a királis felismerést és a retenciós mechanizmust. A vizsgált potenciális farmakonok eltérő biológiai és kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek, de a szerkezeti analógiák és a vizsgálatok során alkalmazott királis állófázisok jó alapot szolgáltatnak a szerkezet és retenciós tulajdonságok között megfigyelt összefüggések értelmezésére.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-05-01

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )