Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Centrális és perifériás mechanizmusok mint potenciális gyógyszertargetek

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
pharmaceutics
Doctoral School of Pharmaceutical Sciences

Thesis supervisor: Zsuzsanna Fürst
Location of studies (in Hungarian): FArmakológiai és FArmokoterápiás Klinika
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

OPIOIDOK Munkacsoportunkkal a 70-es évektől kezdve nagyszámú heterociklikus morfin -származék farmakológiájának kidolgozásában vettünk részt. E származékok között morfinnál 300 - 20 000-szer hatékonyabb molekulákat is sikerült felismernünk és közölnünk. Jelenleg olyan potens opioid fájdalomcsillapítók kifejlesztésének tudományos alapjait kívánjuk körvonalazni, in vitro és in vivo módszerek segítségével, amelyek elsősorban perifériás mechanizmusok befolyásolása útján fejtik ki hatásukat. A vegyületek centrális penetrációjának gátlására különböző kémiai és biológiai stratégiákat dolgozunk ki.

Közismert, hogy a leghatékonyabb fájdalomcsillapító morfinszármazékok biztonságos mindennapi használatát veszélyes mellékhatásaik korlátozzák.A kutatások világszerte arra irányulnak, hogy mellékhatásmentes, mégis potens peptid, peptidomimetikus ill. heterociklikus származékokat állítsanak elő. A PhD programban figyelmünk elsősorban heterociklikus vegyületek hatászerkezeti vizsgálataira irányul. C-6- és C-14 szubsztituált morfinszármazékokat szintetizáltunk kollaborációban az Innsbrucki Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézetével, egy 2005-ben zárult EU-5 pályázat keretében. Elképzeléseink szerint olyan ionizábilis vegyületeket fejlesztünk ki, amelyek nehezen penetrálnak a központi idegrendszerbe, mivel ilyen vegyületek nem - vagy csak kevéssé – idézhetnek elő centrális hatásokat. Vizsgálataink az ilyen módon feltételezhető perifériás támadáspont tisztázására irányulnak.

A rendelkezésünkre álló molekulákat először biokémiai (receptorkötés), elektrofiziológiai
(heterogén opioid receptorkészlettel rendelkező izolált szervek) méréseknek vetjük alá, ill. (Spetea et al. 2004) molekuláris komputer modeling segítségével vizsgáljuk, azzal a céllal, hogy olyan opioid vegyületeket találjunk, amelyek elsősorban perifériás támadásponton hatnak, s így mentesek a legveszélyesebb centrális mellékhatásoktól, mint pl. légzésdepresszió, ill. euforia és a következményes dependenciához vezető abúzus potenciál.

A kiválasztott vegyületeket farmakológiai vizsgálatoknak vetjük alá és tovább szelektáljuk antinociceptiv hatékonyság és penetrációs képesség alapján ( Fürst et al. 2005; Al-Khrasani et al. 2007). A közleményben lefektetett koncepció alapján kollaborációs partnerünk újabb vegyületeket állít elő, melyeknek receptor relációit kötési tesztben valamint mu, kappa és delta opioid receptorkészlettel rendelkező izolált egér vas deferensen (MVD) tisztázzuk. Kísérleteinkben e vegyületek túlnyomó többsége, mind a kötési tesztben, mind izolált MVD preparátumon nagy affinitással kötődik a mu receptoraltípushoz.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-05-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )