Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
István Seri
Perinatális stroke

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: István Seri
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Bevezetés:Az általánosan elfogadott meghatározás szerint, a“perinatális stroke“egyolyanakutneurológiaiszindróma, mely a 20. gesztációshétés a megszületéstkövető 28. nap közöttbekövetkezőagyiintravaszkulárisés/vagyvaszkulárispatológiaifolyamatkövetkeztébenlétrejövőkrónikusidegrendszerisérülést ill. elváltozásteredményez. Időbeliosztályozását a képalkotóeredményekreés a klinikailefolyásraalapozzuk. Ennekalapján a “perinatális stroke“-otfelosztjukmegszületéselőttbekövetkező stroke-ra, feltételezetten a perinatális (szülés alatti)időszakbankialakuló“ischaemiás stroke“-raés a megszületésutáni“neonatálisstroke”-ra. A perinatális strokejelentőségétazadja, hogyazidőskorután, a stroke leggyakrabbanújszülöttkorbanfordulelő.
Célkitűzés: A budapesti 3. progresszivitási szintű PIC-ekben az elmúlt tíz évben a perinatálisstroke-kaldiagnosztizált érett újszülöttek kórlefolyásának elemzése. Célunk egy olyan magyar perinatális stroke regiszter létrehozása, mellyel az adatok könnyen elérhetővé és elemezhetővé válnak. A regisztert szeretnénk később országos adatbázissá bővíteni, és ajánlást megfogalmazni a perinatálisstroke diagnosztikájára ésklinikai evidenciára alapulóterápiájára vonatkozóan.
A vizsgálati módszer: Retrospektív és prospektív vizsgálattal a stroke-kal diagnosztizált újszülöttek klinikai tüneteit, képalkotó vizsgálatait, etiológiai tényezőit és kórlefolyását elemezzük. A nem congenitalisvitiumosbetegeknél,a két vagy több mint két éves korban elvégzett fejlődésneurológiai vizsgálat adatait is feldolgozzuk illetve, az újabb esetekben, a vizsgálatbanaktívan részt veszünk.
A vizsgálat alanyai: Az elmúlt 10 évben a legalább 36. gesztációs hétre született budapesti PIC centrumban kezelt koraszülöttek-újszülöttek, akik esetében perinatálisstroke-ot diagnosztizáltak. Az epi- ésszubdurálishematoma, illetve a koraszülöttek intraventricularis vérzése nem tartozik a vizsgálati témakörbe. Külön besorolásként vizsgáljuk a congenitalisvitium-mal született újszülöttek stroke-ját.
Megválaszolandó kérdések, kutatási irányok:
1. Megegyezik-e a magyar perinatálisstroke incidenciája a nemzetközi szakirodalomban említettel?
2. Milyen etiológiai háttér azonosítható a leggyakrabban (pl.– a teljességre való törekvés nélkül –trombofília, fertőzés, érfejlődési rendellenesség, asphyxia, congenitalisvitium, preeclampsia)?
3. Mely agyi területek érintettek?
4. Vitiumos újszülöttek esetén: Milyen congenitalisvitiumokkal illetve beavatkozásokkal hozható összefüggésbe a stroke és hány százalékban ismétlődött az érsérülés?
5. Nem vitiumos újszülötteknél: Milyen az érintett újszülöttek hosszútávú neurológiai kimenetele? Mi befolyásolja a pszichomotoros kimenetelt? Történt-e komplex fejlesztés?
6. Történt-e terápiás beavatkozás, vagy az ismétlődés prevenciójára vonatkozó lépés?

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )