Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Krisztián Németh
Szöveti és tumor eredetű mezenchimális őssejtek és egyéb regulátoros immunsejtek szerepe gyulladásos betegségekben, szövetgenerációban és tumorbiológiában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Krisztián Németh
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Áttekintés
A mezenchimális őssejtek (MSC-k) szerepe a hematopoezisben régóta ismert. Egyrészt csontsejtekké, porcsejtekké valamint zsírsejtekké alakulva biztosítják a csontvelői mikrokörnyezet folyamatos fenntartását, másrészt szekretált citokinek és növekedési faktorok révén szabályozzák a vérképzés sokrétű folyamatait. Az utóbbi években nyílvánvalóvá vált, hogy az MSC-k nem csupán hematopoetikus dajkasejtként funkcionálnak, hanem rövid féléletidejű molekulák (prosztaglandinok, nitrogén-monoxid, stb.) közreműködésével fontos szerepet játszanak számos immunfolyamat regulációjában is, és képesek gyulladásos folyamatok megfékezésére. Mindezt a veleszületett és az adaptív immunrendszer sejtjeivel való komplex kölcsönhatások révén érik el. Több, a kutatócsoportunk által tett fontos felfedezés (2009. Nature Medicine, 2010. PNAS, 2011. Clin Exp Allergy, 2012. Stem Cells) azt bizonyítja, hogy az MSC kezelés nem csupán autoimmun, hanem allergiás és szeptikus folyamatokban is ígéretes terápiás megoldásként szolgálhat.
Laborunkban hazai és nemzetközi kutatócsoportokkal együttműködve in vitro kísérletekben, in vivo állatmodellekben és ex vivo klinikai mintákon azt vizsgáljuk, hogy hogyan változtatja meg az MSC a recipiens immunrendszerét és ez miként hat a vizsgált modellre jellemző pathológiás környezetre. Eredményeinknek a gyakorlatba gyorsan átültethető, direkt transzlációs potenciálja van, amit az is bizonyít, hogy kísérletes kutatásunkkal párhuzamosan klinikai próbákat is előkészítünk gyulladásos bőr-, és rheumatológiai betegségek, valamint seb-, és fekélykezelés innovatív őssejtkezelésére illetve immunszupressziót igénylő állapotok (szervtranszplantáció, génterápia) MSC terápával történő kiegészítésére vagy kiváltására. Emellett a hematológiai-, és szolid tumorok stromájának immunmoduláló hatásait is vizsgáljuk.
Használt módszerek
Vér-, csontvelő és szövetmintákat, valamint ezekből származó extracelluláris vezikula frakciókat gyűjtünk különböző immun ill. tumoros betegségben szenvedő betegekből, valamint kísérleti állatokból. Immunfluoreszcens festéssel, áramlási citometriával, biolumineszcens követéssel, enzim-kötött immunszorbens esszével, valós idejű RT-PCR-el, microarray technikával és számos funkcionális immunológiai és őssejt esszével határozzuk meg az egyes immmunsejtek mennyiségét, citokinek és egyéb biológiailag aktív molekulák expresszióját, valamint ezeknek immunfolyamatokra és szöveti differenciálódásra gyakorolt szerepét.
Főbb célkitűzések
1. A mezenchimális őssejtterápia személyre szabott orvoslásba való beillesztése azáltal, hogy
figyelembe vesszük a kezelni kívánt beteg immunológiai sajátságait, és az általa szedett egyéb
immunmoduláns gyógyszerek őssejtekre gyakorolt hatását mielőtt az MSC-k bekerülnének a
beteg szervezetébe. Ehhez ex vivo co-culturákon alapuló teszteket igyekszünk kifejleszteni és
validálni.
2. Az egyes betegségekben a keringő és szövetspecifikus strómális sejtek vizsgálata annak
reményében, hogy új diagnosztikus módszereket fejlesszünk ki, illetve, hogy a patológiás
környezetre jellemző strómát megismerve új terápiás célpontokat azonosítsunk.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )