Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Béla Molnár
A daganatfejlődés diagnosztikus, prognosztikus és prediktív biomarkerei szöveti és vér mintákban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Béla Molnár
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A daganatok kialakulása során egymást követő molekuláris biológiai változások figyelhetők meg a sejtben DNS, mRNS, mikroRNS, hosszú, nem-kódoló (long non-coding) RNS és fehérje szinten is. A daganatok kialakulása klinikai tünetek mellett, makroszkópos és szövettani mikroszkópos szinten diagnosztizálhatók. Molekuláris biológiai módszerekkel a tünetek megjelenése és a makroszkópos elváltozások kialakulása előtt - azok alapjaiként - a sejtfunkció változáshoz köthető genetikai és epigenetikai eltérések jelátviteli utak szintjén is detektálhatóak.
A molekuláris biológiai módszerek az elmúlt években forradalmi változásokon mentek keresztül. Az egyes gének, géntermékek vizsgálatán túl szabályozási útvonalak és tagjaik vizsgálhatók párhuzamosan. Az új generációs szekvenálási technikák párhuzamosan a sejtszabályozás több szintjének vizsgálatát teszik lehetővé a DNS szekvenciájától kezdve az mRNS, mikroRNS és a nem kódoló, de fontos szabályozó funkciót betöltő hosszú, nem kódoló RNS-eken át.
A fehérje és nukleinsav eltérések párhuzamosan kimutathatókká váltak szöveti microarray és in situ hibridizációs módszerekkel.
A bioinformatika a hagyományos egy változós statisztikai módszerek alkalmazásán túl a többváltozós mérések eredményeinek gyors és reprezentatív ábrázolását biztosította. Ezzel párhuzamosan a sejt funkcionális és szabályozási utak tudás alapú vizsgálata is elérhetővé vált, az egyre fejlődő, és kiterjedtebb a DNS-t, transzkripciós faktorokat, kódoló és szabályozó nukleinsavak komplex modell rendszereinek a szimulációs programjaival.
A daganatok kialakuláshoz kapcsolódó biomarkerek a sejtek apoptózisa és nekrózisa során, valamint aktív szabályozott szekrécióval a perifériás vérbe juthatnak. A vér, és plazma frakció vizsgálata a lokális eltérésekre vonatkozóan egyszerű, gyors és biztos módszerek kifejlesztését eredményezhetik a daganatok korai állapotának szűrésére, diagnosztikájára. A folyadék biopszia (liquid biopsy) a szöveti vizsgálatok kiegészítésével elősegítheti az automatizált, gyors diagnosztikus vizsgálatok kifejlődését, elterjedését.
A kutatási program célja a daganat kialakulás, kifejlődés genotípus és fenotípus szintű, szöveti, perifériás vér markereinek vizsgálata, összevetése, a különböző sejtfunkció szinteken párhuzamos nagy hatékonyságú módszerekkel és bioinformatikai programokkal.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )