Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Béla Molnár
Az öregedés génszintű hatásának vizsgálata a gyomor-bélrendszer megbetegedéseiben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Béla Molnár
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A gyomor-bélrendszer nyálkahártyájában a sejtosztódás és sejthalál egészséges körülmények között egyensúlyban van. Az életkor növekedésével párhuzamosan számos toxikus, sejtkárosító hatás éri a nyálkahártyát, de ez az egyensúlyi helyzet sokáig megmarad, a károsító hatások kompenzációja hibátlanul működik, egészen 35-40 éves korig. Jó példa erre a Helicobacter pylori fertőzés, ami fiatal egyénekben kóros tünetek nélküli hordozó állapotot hozhat létre, majd az idő előre haladásával, kialakulnak az erozív eltérések a gyomorban. Ugyanez a folyamat figyelhető meg a vastagbélben is, ami évekig-évtizedekig képes a citotoxikus, génkárosító hatásoknak ellenállni, majd fokozatosan, az adenoma-dysplasia-carcinoma szekvencia mentén kialakul a vastagbélbetegség.
Irodalmi adatok alapján a fenti folyamatokban nagy szerepe lehet a sejtöregedést szabályzó géneknek, és enzimrendszereknek (pl: telomerázok).
Kutatásaim középpontjában a vastagbél nyálkahártya öregedésének vizsgálata állna.
Egészséges és gyulladásos bélbetegségben (IBD) szenvedő gyermekektől, valamint egészséges, IBD-s, colon adenomás és vastagbélrákos fiatal, középkorú, valamint idős egyénektől származó biopsziás mintákon tervezzük génexpressziós és fehérjeszintű vizsgálatok elvégzését annak kiderítésére, hogy az idő múlásával párhuzamosan a vastagbélhám miként reagál az őt érő károsító tényezőkre. Mivel a vastagbélrák előfordulása a középkorú populációtól az idősebbek felé haladva szignifikánsan emelkedik, arra is választ keresünk tervezett kísérleteinkkel, hogy az öregedés során milyen változások vezetnek ennek a jelenségnek a kialakulásához a vastagbélhámban.
A vastagbélhámban kiemelt szerepet tulajdonítanak a pericryptális fibroblaszt zónában található myofibroblasztoknak, melyekről feltételezik, hogy őssejt tulajdonságokkal rendelkeznek. Lézer mikrodisszekciós vizsgálatokat bevonva tervezzük megvizsgálni azt is, hogy a fiatal kori gyulladásos elváltozások hatására milyen génexpressziós változások alakulnak ki ezen sejtekben, amelyek később a regenerációs képesség elvesztése által esetleges malignus transzformációk alapját képezhetik.
Izsgálataimat a II. Belgyógyászati Klinika Sejtanalitika Laboratóriumában végezném, Dr. Molnár Béla irányítása alatt.
A gyermekektől származó biopsziás mintákat az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Gasztroeneterológiai munkacsoportjától (Dr, Veres Gábor) szereznénk be.
A felnőtt biopsziás mintákat a II. Belklinika Endoszkópos Laboratóriuma biztosítaná.
A vizsgálat molekuláris biológiai részét Affymetrix oligonukleotid microarray-ken végeznénk, validációra real-time RT-PCR és immunhisztokémiai vizsgálatokat terveznénk

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )