Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Treatment modalities of singular or multiple gingival recessions and periimplant soft tissue deficiencies

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Bálint Molnár
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A parodontális kemény- és lágyszövetek elsődleges feladata a fogak védelme és ezáltal hosszú távú stabilitásának megőrzése. Amennyiben ez az egység bármely trauma, vagy lokális gyulladás hatásáramegbomlik, megkezdődik a parodontium pusztulása, mely idővel a fogak elvesztéséhez vezethet.
Az ínyrecessziók osztályozásának legelterjedtebb módszere a Miller-féle klasszifikáció (PD Miller, 1985). Míg az első és második osztályba azok az esetek tartoznak, melyeknél approximáliscsontvesztés nem figyelhető meg, addig a harmadik és negyedik csoportba approximális csontvesztés mellett/miatt alakul ki recesszió. Miller I. és II. ínyrecesszióknál a műtéti kezelések sikeressége80% feletti, Miller III. és IV. recessziók esetében sokkal kiszámíthatatlanabb a hosszú távú eredmény.
A trauma hatására, leggyakrabban nem megfelelő fogkefe használat révén kialakult Miller I. és II. ínyrecessziókkezelésére számos sebészi eljárást alkalmaznak. A legelterjedtebb eljárások soránlebenypreparálást követően szubepitheliáliskötőszöveti graft segítségével történik a recessziófedés. A technika hátránya a donorterület posztoperatív fájdalma, és gyakori per secundam gyógyulása. Jelenleg több olyan xenograftelérhető, melyek alkalmazása helyettesíthetné az autograftok használatát. Célkitűzésünk ezenxenograftok rövid és hosszú távú sikerességének, valamintaz autograftokat kiváltó szerepének vizsgálata ínyrecesszió fedést követően.
Gyulladásos alapon kialakult ínyrecessziók (Miller III. és IV.) kezelésére jelenleg nem ismertek olyan módszerek, melyek kiszámítható gyökérfelszín fedést tennének lehetővé. Célunk a jelenlegi műtéttechnikák módosítása, továbbfejlesztése a Miller III. és IV. defektusok hatékonyabb ellátására.
Fognyaki kopások szintén trauma hatására alakulhatnak ki ínyrecesszió mellett, melyek megnehezíthetik a gyökérfelszín fedések sikerességét. Az irodalom beszámol üvegionomer cementtel történő fognyaki restaurációkat követő recessziófedésről, azonban ezek eredményessége nem kielégítő. Klinikánkon adhezív töméstechnika alkalmazását követő recessziófedési technikákat kívánunk vizsgálni.
A fogászati implantológia legnagyobb kihívásai közé tartozik a periimplantárislágyrészdefektusok ellátása, melyhez a parodontális plasztikai sebészet ínyrecesszió fedés céljára kidolgozott kezelési módszerei alkalmazhatóak. Az implantátumok körüli recessziók, volumenhiányok, keratinizált szövet hiányokés vesztibulumdefektusok meghatározó szerepet játszanak az implantátumok hosszú távú sikerességében és az optimális rózsaszín esztétika kialakításában. Célunk új parodontális plasztikai sebészeti elveket követő sebészi megközelítések kidolgozása az implantátum körüli lágyrész eltérések kezelésére, autológ és xenogén szöveti graftok felhasználásával.
Összefoglalva kutatási célunk újszerű ínyrecesszió fedési sebészi kezelések bevezetése, valamint periimplantáris lágyrész defektusok preventív és utólagos korrekciója, a helyreállított fog és implantátum körüli szövetek korai sebgyógyulásának és hosszú távú stabilitásának nyomonkövetése. Munkánkat a Berni Egyetem Parodontológiai Tanszékével, valamint a Mainzi Egyetem Fogmegtartó Poliklinika Parodontológiai Osztályával történő együttműködésben tervezzük.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )