Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Tömegspektrometria a laboratóriumi medicinában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Gellért Balázs Karvaly
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Becslések alapján aklinikai döntések jelentős többsége továbbra is laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok eredményeire támaszkodva születik (Badrick T, ClinBiochemRev 2013;34:43). A klinikai kémiai vizsgálatok hatékonyságának növelése, valamint új vizsgálati lehetőségek megteremtése ezért a laboratóriumi medicina fontos feladatát jelenti. Ennek legfontosabb eszközei a korszerű analitikai technológiák és a hatékony informatikai-biostatisztikai eljárások.

A tömegspektrometria az elmúlt évtizedekben az egyik leghatékonyabb vizsgálati technológiává érett. Sokoldalúsága alkalmazhatóvá teszi a szerkezet azonosítástól a mennyiségi analízisig számos területen, és ez kiemelkedő analitikai teljesítménnyel – akár ppt tartományig terjedő érzékenységgel, nagyfokú szelektivitással –, továbbá a multiplexált vizsgálatok lehetőségével párosul.A tömegspektrometria bevezetése a laboratóriumi medicinába minden korábbinál szélesebb teret biztosít a molekuláris biomarkerek diagnosztikai alkalmazásának. kutatására Az adott készülék-konstrukció korlátain belül lehetőség nyílik új biomarkereket célzó vizsgálati módszerek fejlesztésére, illetve olyan kompartmentekben (pl. perifériás szöveti és vízterekben, harmadik terekben) és alternatív mintatípusokban (pl. szárított vércseppben) végzett vizsgálatokra, amelyek az egyéb technológiákkal nem, vagy sokkal korlátozottabban elérhetők. A fentieket igazolja, hogy számos, tömegspektrometrián alapulóarany standard eljárást fejlesztettek ki, amelyek referenciaként szolgálnak az egyéb analitikai technológiák értékelése, hitelesítése során (Decosterd LA et al, TrAC 2016;84:5, Taylor A et al, Eur J Endocrinol 2015;173:D1).

A jelen kutatási témán belül célunk endogén és exogén vegyületek vizsgálata vérben és perifériás terekben folyadékkromatográfiával kapcsolt tandem tömegspektrométerrel (LC-MS/MS). Célunk egyrészt a mellékvesekéreg és a gonádok által termelt szteroid hormonok, prekurzoraik és metabolitjaik érzékeny és specifikus vizsgálata: ezek átfogó élettani hatásai, a velük összefüggésben kialakuló kórképek változatossága miatt nagy érzékenységű és megbízható analízisük, perifériás terekben történő kimutatásuk, illetve relációik részletes statisztikai elemzése a klinikai döntéshozatalt sokoldalúan segítheti.

Célunk másrészt az egyénre szabott gyógyszerelés, a precíziós medicina támogatására alkalmas, LC-MS/MS technológián alapulóklinikai laboratóriumi háttér megteremtése. A gyógyszerszint monitorozás az immunoassay elven alapuló eljárások esetében néhány gyógyszervegyületre korlátozódik, ezek között rendkívül kevés korszerű hatóanyag található, az egyéni metabolizmus és a gyógyszerinterakciók vonatkozásában pedig a vizsgálatok többnyire nem nyújtanak információt. A kutatási téma keretében célunk olyan eljárások kifejlesztése, amelyek LC-MS/MS technológián alapuló vizsgálatok és hatékony bioinformatikai feldolgozás révén a klinikum számára közvetlenül hasznosítható gyógyszerszint- és farmakokinetikai adatokat bocsátanak rendelkezésre.

A kutatás alappilléreit a vizsgálati módszerfejlesztés és –validálás, a biológiai minták vizsgálatához szükséges minta-előkészítés, klinikai minták analízise, valamint bioinformatikai eljárások (elsősorban az R környezetben, https://cran.r-project.org/) jelentik.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )