Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Fogászati CAD/Cam rendszerek, digitális fogászat munkafolyamatai, intraorális szkennerek fogászati alkalmazása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Péter Hermann
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Témafelvetés:A fogpótlások számítógépes tervezése és gyártása (CAD/CAM: Computer Aided design- Computer AssistedManufacturing) a fogászat egyik legdinamikusabban fejlődő területe.1,2A fogpótlások készítésének legkritikusabb lépése a pontos lenyomatvétel. Hagyományosan a fogorvos páciens szájképleteire vonatkozó információkat lenyomatanyagban rögzített negatívként juttatja a laboratóriumba, majd ezt a negatívot a fogtechnikus pozitív gipszmintává alakítja. A gipszmintát az indirekt CAD/CAM eljárás során laboratóriumi szkenner segítségéveldigitalizálja. A létrejött virtuális mintán tervezi meg az elkészülő fogpótlás vázát, vagy akifaragásra kerülő fogpótlást. A technológia kiindulópontját jelentő virtuális minta digitális lenyomatvétellel is elkészíthető. A fogorvos intraorális szkenner segítségével a szájképleteket digitalizálja, majd tervező szoftverrel a digitális adatok közvetlenül feldolgozhatóak. Ezt nevezzük direkt CAD/CAM technológiának.
Célkitűzés:A témafelvetés több vizsgálatsorozathoz ad lehetőséget.Az egyik a mindennapos gyakorlatban rutinszerűen használt indirekt CAD/CAM lenyomati protokoll lépéseinek kiértékelése, egy másik a fogászatban technológiai újításként megjelent intraorális szkennerek megbízható alkalmazási feltételeinek vizsgálata.
Anyag és módszer:A kutatások során egy PMMA (polimetil-metakrilát) modellről készített virtuális referencia minta szolgáltatja a viszonyítási adathalmazt. 1, Az indirekt CAD/CAM technológia vizsgálata során a PMMA modellről perforált fém gyári kanállal és addíciós szilikon bázisú lenyomatanyag felhasználásával a gyártó ajánlásának megfelelően hagyományos lenyomatokat készítünk. A lenyomatokat ipari pontlézer szkennerrel digitalizáljuk, majd a szakma szabályait követve IV-es típusú mintázó gipsszel kiöntjük. Az így kapott mestermintákat a pontlézer szkennerrel digitalizáljuk, majd szekcionáljuk.A szekciós mintákat Pontlézer szkennerrel, valamint fogászati laboratóriumi szkenner segítségével szkenneljük. AzadatokatSTL formátumban elmentjük.2, A direkt CAD/CAM technológia vizsgálatához három intraorális szkenner (iTero, Cerec, Trios) segítségével digitális lenyomatokat veszünk a PMMA modellről. Az adatokat STL formátumban exportáljuk, majd a mintákon virtuális távolságméréstvégzük. Az elmentett STL fájlok mindkét eljárás során a GeomagicVerifyszuperimpozíciós összehasonlító programba kerülnek betöltésre. A program lehetőséget teremt, hogy a referencia mintára pontosan rávetített adatokon virtuális távolságmérést végezzünk. Az eredmények kiértékelésétStata 13 szoftvercsomag segítségével, statisztikus bevonásával végezzük.
Várható eredmények:A mindennapos fogorvosi gyakorlatban rutinszerűen használt indirekt CAD/CAM technológia és újonnan megjelent direkt CAD/CAM technológia szakszerű alkalmazásához gyűjtünk adatokat. Az egyes állomások hibalehetőségeit feltérképezve információt tudunk nyújtani, hogyan lehet a számítógépes rendszerek nyújtotta precizitást maximálisan kihasználni.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )