Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A vascularis stentelések rövid és hosszú távú eredményessége

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Edit Dósa
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Az elmúlt 30 évben a radiológia, ezen belül is az intervenciós szakág, az orvostudomány egyik legintenzívebben fejlődő területévé nőtte ki magát. A percutan transluminalis angioplastica (PTA) az 1980-as években került bevezetésre, majd nem sokkal később, az 1990-es évek elején megtörténtek az első stent beültetések is. Ma már számos stent közül választhatnak az intervenciós szakemberek, hiszen méretüket, összetételüket, strukturájukat nézve a stent kínálat óriási. A fejlesztéseknek köszönhetően egyre komplikáltabb – korábban érsebészeti ellátást igénylő – elváltozások megoldása is lehetővé vált intervenciós úton. A stentelések rövid távú eredményessége ismert, a hosszú távú eredmények azonban még váratnak magukra.
PTA versus stentelés
Vannak olyan érterületek, ahol mind a PTA, mind pedig a stentelés egyaránt alkalmazható. Ilyen például az a.subclavia praevertebralis szakasza. Arra vonatkozó nagy esetszámú retro- vagy prospektív irodalmi adat azonban, hogy melyiknek jobb a hosszútávú eredményessége, nem ismert.
Stent törés
A törés – különösen az elmozdulással járó típus – fontossága abból adódik, hogy szerepe lehet az in-stent restenosis/reocclusio kialakulásában, valamint a tünetek kiújulásában. A supraaorticus stentek törési gyakoriságáról nem áll rendelkezésünkre irodalmi adat; pedig ezen a területen a szívtől átvett pulzáció, illetve a felső végtagok mozgási tevékenysége miatt a stent törés gyakori lehet.
Az iliaca communisok kissing stentelésekor mindkét érbe egy-egy öntáguló stent kerül behelyezésre. A stentelés eme speciális formájának sem az elsődleges nyitvamaradási és restenosis rátáját, sem pedig a törési gyakoriságát eddig nem vizsgálták. A femoralis artériák esetén pedig új fajtájú, kisebb átmérőjű bevezető eszközt igénylő nitinol stentek kerültek forgalomba, melyeknél a törési gyakoriság meghatározása még szintén nem történt meg.
A stentelt érfalban végbemenő strukturális változások
A stentelt érfalban végbemenő strukturális változások pontosan nem ismertek. A strukturális átalakulások feltérképezése, az érfalban lokálisan aktiválódó növekedési, komplement és gyulladásos faktorok megismerése fontos, hiszen ezen faktorok túlzott aktiválódása szerepet játszhat az in-stent restenosis/reocclusio kialakulásában.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )