Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Ferenc Dőri
Biológiai mediátorok szerepe a parodontális regeneratív sebészetben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Ferenc Dőri
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A parodontális kezelés célja a funkcionális parodontális szövetek regenerációjának elősegítése. A mechanikai barrier-membránok parodontális regeneratív sebészetben való alkalmazásának korszaka után, a zománc matrix derivátumok (EMD) kifejlesztése és alkalmazása új korszakot nyitott a parodontalis regeneratív terápiában.
Követéses klinikai tanulmányok adatai azt mutatják, hogy a mély parodontális intraosszeális defektusok EMD-vel történő kezelése szignifikánsan nagyobb klinikai tapadásnyereséghez és csontos telődéshez vezethet a „nyitott kürett” technikával elért eredményekkel összehasonlítva. Hasonló eredményekről számoltak be más összehasonlító tanulmányok intraosszeális defektusok EMD-vel vagy irányított szövetregenerációs (GTR) technikával végzett kezelése után .
Számos in vitro kutatásban vizsgálták az EMD gyökérhártya és gingivális eredetű fibroblasztokra, illetve a csontsejtekre kifejtett hatását. Laboratóriumi vizsgálatok során megfigyelték: a) in vitro körülmények között az EMD elősegíti a gyökérhártya eredetű (PDL) fibroblaszt sejtek proliferációját, ellenben az epitheliális sejtekét nem; b) fokozza a PDL fibroblasztok fehérjeszintézisét; c) elősegíti a PDL fibroblasztok által kialakított mineralizált gócok megjelenését is. Ugyanakkor specifikus anabolikus molekulákat, mint IGF-1,2; PDGF BB, TNF, TGF ß, vagy IL-1ß nem tudtak azonosítani. Az EMD elősegíti a mezenchimális sejtek növekedését (az epitheliális sejtek proliferációját gátolva) és ugyanakkor fokozza az autokrin növekedési faktorok kibocsátását a gyökérhártya eredetű fibroblasztokból .
Humán hisztológiai vizsgálatok adatai alapján elmondható, hogy a parodontális műtétek során, az EMD használata elősegítheti új cement, csont és gyökérhártyarostok képződését. Számos klinikai tanulmány bizonyítja a parodontális intraosszeális defektusok kezelésében alkalmazott EMD klinikai paraméterekre gyakorolt pozitív hatását is.
A sebgyógyulás elősegítésének stratégiája a felszabaduló növekedési faktorok (GFs) hatásának felerősítése és felgyorsítása, mely fokozza a csontdefektusok gyógyulását és a parodontális regenerációt. Ennek legegyszerűbb módja aktiválni az autogén thrombocyta eredetű növekedési faktorok lokális kibocsátását, melyek a teljes sebgyógyulási folyamat elindításának legfontosabb faktorai. Több mint egy évtízede kidolgozták a koncentrált autológ vérlemezkék [autológ vérlemezkében gazdag plazma (PRP)] intraorális alkalmazásának módszerét. A vérlemezkében gazdag plazma autológ forrása a vérlemezke eredetű növekedési faktornak (PDGF) és a ß „transforming” növekedési faktornak (TGF-ß).
A kutatások alapján úgy tűnik, hogy a PDGF pozitív hatást gyakorol a sebgyógyulásra, elősegítve a mitogenézist és az angiogenézist, valamint szabályozza más növekedési faktorok és sejtek hatását és működését. A TGF-ß olyan növekedési faktor-mechanizmust képvisel, ami nem csak elindíthatja a csontregenerációt, de fenntarthat egy olyan hosszú távú gyógyulást is, amely elősegíti a csont-graft átépülését és érését.
Több éven keresztül folytatott in vivo tanulmányok azt mutatták, hogy a növekedési faktorok stimulálják a csontképződést és a csontgyógyulást, ami a csontsejtek metabolizmusára kifejtett erős hatásuknak köszönhető. In vivo számos növekedési faktor fejt ki kemotaktikus hatást a humán oszteoblasztokra.
A zománc matrix derivátumok, mint nem humán eredetű biológiai mediátorok kutatása és alkalmazása a parodontális regeneratív sebészetben, bár másfél évtízedes múltra tekint vissza, még számos megválaszolatlan, vagy nem egyértelmüen megválaszolt kérdést vet fel. Az autológ növekedési és differenciációs faktorok, valamint a rekombináns növekedési faktorok, mint biológiai mediátorok parodontális regeneratív eljárásokban való használatának elméleti és gyakorlati kutatása viszonylag rövidebb múlttal rendelkezik és számos további vizsgálódási lehetőséget kínál a kutatók számára.
A téma célkitűzése, a nem humán biológiai mediátorok alkalmazásának további vizsgálata, különös tekintettel a nem tisztázott kérdésterületekre, valamint a humán autológ és nem autológ rekombináns növekedési és differenciációs faktorok parodontális regenerációban játszott szerepének kutatása.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )