Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Gyulladás és a véralvadás kapcsolata fokozott atherosclerotikus rizikójú betegcsoportokban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Albert Császár
Location of studies (in Hungarian): Állami Egészségügyi Központ II. Belgyógyászati Osztály
Abbreviation of location of studies: ÁEK


Description of the research topic:

Az érelmeszesedés korai fázisában döntő szerep jut az endothel károsodásnak és különböző gyulladásos folyamatok beindulásának, amelyek az érfal szerkezetének átépüléséhez vezetnek. Az érfal funkcionális és szerkezeti épségéért az érfalat felépítő sejtek, elsődlegesen az endothel és a simaizom ill. azok megfelelő működése felelősek, emellett fontos szerep jut a trombotikus–antitrombotikus tényezőknek, az antioxidáns és antiproliferatív hatásoknak. A károsodást előidéző tényezők között találjuk az oxidált LDL-t, ezen kívül különböző gyulladásos mediátorok, citokinek ill. az angiotenzin II is szerepet játszanak. Az egyensúly felborulása végső soron sejt- és lipidakkumulációhoz vezet az érfalban. A kialakuló, ill. növekvő a plakk sejtes elemek érfalban való felszaporodása és a kötőszöveti mátrix átépülése következtében instabil lesz. A „vulnerabilis” plakkban felszaporodnak a trombogén anyagok, amelyek a plakk sérülésekor a keringésbe kerülve beindítják az alvadási kaszkádot. A plakk ruptúrája kapcsán kialakuló trombózist gyulladásos mediátorok (CRP, az interleukin-6, szöveti faktor (TF), serum amyloid-A, szolubilis ICAM-1 és a CD40L) felszabadulása kíséri.

Eredmények és kutatási terv

A Mac-1 (αMβ2 integrin) receptor egy a monocitákon és neutrofil granulocitákon jelen lévő adhéziós molekula, mely sokszínű biológiai funkciói révén kapcsolatot létesít az alvadási- és gyulladásos folyamatok között. Szerepet játszik pl. a monociták extravasatiojában, az opszonizált baktériumok fagocitózisában, az immobilizált fibrinogénhez való adhézióban, és az alvadási kaszkád aktiválásának egyik alternatív útját képezi.
A freiburgi egyetem munkacsoportja írta le a heparint a Mac-1 receptor új ligandjaként (Peter K. et al., Circulation 1999), emellett a trombocita adhéziós receptort gátló abciximabról (ReoPro) sikerült kimutatni, hogy a Mac-1 receptorral való keresztreagálás révén a gyulladásos folyamatokban is szerepet játszik. (Schwarz M et al., Thromb Res 2002).
A freiburgi kutatócsoporttal történt kooperáció során a Mac-1 receptor egy új ligandjaként sikerült identifikálni a CD40L molekulát, amely a trombociták felszínén gyulladásos reakciók hatására expresszálódik, és kapcsolódási pontot jelenthet a gyulladásos reakciók és az érelmeszesedés folyamata között.
További munkánk során a freiburgi munkacsoporttal való együttműködésben szeretnénk tovább vizsgálni a beteg populációban ezen molekulák jelentőségét és funkcióját. Irodalmi adatok alapján a CD40L molekula szérumkoncentrációja emelkedett a cardiovascularis történések idején. A terápia és a diagnózis szempontjából hasznos lehet a CD40L molekula vérszintjének monitorozása (i) diabeteszes ill. a cardiovascularis betegek körében, ily módon követhető lenne a betegség lefolyása ill. az alkalmazott terápia eredményessége.
A cardiovascularis események során a folyamatban részt vevő sejtek aktiváltsági állapota megváltozik, amely a perifériás vérben is nyomon követhető. A német munkacsoporttal való együttműködésben a kifejlesztett antitestek segítségével mérhető lenne a monociták aktiváltsági állapota (ii) az említett kórfolyamatokban.
A vérlemezkék az érfal károsodása következtében kialakuló primer thrombus képzésének központi szereplői. Nagy affinitással kötődnek a sérült endothelhez és a plakkruptura következtében szabaddá váló szöveti faktorokhoz (TF, kollagén, stb). A thrombociták az adhézió következtében egy aktivációs folyamaton mennek keresztül, majd létrehozzák a primer thrombust. A fokozott kardiovaszkuláris rizikójú betegekben a keringő trombociták aktivitása és aggregációs készsége fokozott. A thrombocita-leukocita kölcsönhatásban a Mac-1-receptor szerepének további vizsgálata új vetületet jelenthet, amelyet elsősorban a thrombociták aggregációs folyamatában szeretnénk tisztázni (iii)!
Összefoglalva tehát három kérdéskört (i, ii, iii) szeretnénk jobban megvilágítani a gyulladás és a véralvadás viszonylatában.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )