Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
József Barabás
Maxillofacialis lágy- és keményszöveti sebészi rehabilitációs eljárások biológiai és klinikai vizsgálata, fejlesztése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: József Barabás
Location of studies (in Hungarian): SE FOK, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A tervezett PhD téma olyan klinikai és elméleti kutatásokat ölel át, melyek szájüregi betegségek-, sérülések-, fejlődési rendellenesség-, daganatos csonkoló műtét következtében kialakult csont- és lágyszövet defektusok arc- állcsontsebészeti, traumatológiai, szemészeti funkcionális helyreállítás fejlesztésére, az alkalmazott technikák elméleti alapjainak vizsgálatára irányulnak. A kutatások a Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján, a Kórélettani Intézettel, illetve az Orálbiológiai Tanszékkel kooperációban történnek.
A téma a következő vizsgálatok elvégzését tervezi:

1). A csontpótlás sikerét befolyásoló sejt szintű élettani folyamatok részletesebb megértése prospektív nyomonkövetéses tanulmány segítségével. Vizsgálataink során olyan biológiai paraméterek meghatározását tervezzük (TGF-β, BMP-2 és BMP-4, oszteoprotegerin faktor alkalikus foszfatáz (ALP) aktivitás, oszteokalcin szint) melyek segítenek a csontpótlás sikerének, illetve a sikertelenség fokozott rizikójának előrejelzésében, valamint alapjául szolgálhatnak az olyan gyógyszerek, kiegészítő gyógyszeres eljárások kifejlesztésének, melyek kedvezően befolyásolják a csontpótlás sikerességét. A nyomonkövetéses tanulmány során olyan megfelelően dokumentált humán szövet- és vér adatbázist tervezünk létrehozni, melyek a későbbiekben további molekuláris biológiai vizsgálatok alapjául szolgálhatnak.

2). Ismert, hogy az implantátum csontintegrációját nagymértékben befolyásolja a felületi morfológia. A vizsgálataink célja a különböző felületkezelések csont és kötőszöveti sejtek aktívitására kifejtett hatásának in vitro tanulmányozása. Kísérleteinkben különböző felületi morfológiájú titán korong felszínére növesztett fibroblaszt és oszteoblaszt sejtek morfológiai és proliferatív tulajdonságait vizsgáljuk pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat illetve molekuláris biológiai módszerek segítségével. Vizsgálataink további célja megállapítani a kollagén előkezelés hatását a különböző módon felületkezelt korongokon tenyésztett sejtet proliferáció aktivitására.

3) Fogászati implantátumok mechanikai feszültségátvitelének-, geometriai kialakításának-, stabilitásának-, terhelhetőségének vizsgálata modellkísérletekkel laboratóriumi és klinikai vizsgálatokkal. Számítógépes végeselemes módszerrel a fogászati implantátumok formájának, a csavarimplantátum menetek különböző paramétereinek hatásának modellezése.
Számítógépes szimulációval kedvezőnek tűnő implantátum kialakítások direkt laboratóriumi terheléses vizsgálata és az eredmények összevetése a végeselem vizsgálatokkal.
Implantátumok mechanikai feszültségátvitelének vizsgálata feszültségoptikai módszerrel.

4). Képalkotó eljárások fejlesztése rekonstrukciós sebészet céljából.
CT felvételek 3D rekonstrukcióján alapuló, valódi 3D kefalometria felállításának számítógépes támogatása a koponya és az arc aszimmetriák diagnosztizálására és kezelésének tervezésére. Célunk egy egyszerűen kezelhető 3D arc-állcsont sebészeti műtéti tervező program kifejlesztése a legcélravezetőbb műtét szimulációs mód megtalálása. A fentiek olyan módon történő kifejlesztése, hogy az a későbbiekben alkalmas legyen tényleges, kézzelfogható modell (pl: stereolitogramm stb.) elkészítésére is.

5). Csontanyagcsere- csontsejt aktiváció vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel a hatékonyabb csontpótlási módszerek kifejlesztése céljából. A sejtaktivációban részt vevő citokinek intracelluláris jelátviteli útvonalának vizsgálata, „tissue engineering”, mint csontpótlási módszer lehetőségének kidolgozása.

6). Maxillofacialis sérültek ellátásának optimalizálására végzendő klinikai tanulmányok. Retrospektí és prospektív vizsgálatokkal meghatározni az optimális időfaktorokat és műtéti módszereket a különböző arc- állcsont sérülések esetében.


Megjegyzés:

A vizsgálatok kivitelezésében és a kísérleti munka elvégzésében a következő munkatársak részvételét tervezzük:
Dr. Bogdán Sándor (SE, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika)
Dr. Vízkelety Tamás (SE, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika)
Markella Zsolt (Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Dr. Decker Iván (SE, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika)
Dr. Szűcs Attila (SE, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika)
Dr. Vaszilkó Mihály (SE, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika)
Dr. Fülöp Gábor (Kaposi Mór Oktató Kh., Kaposvár, Szájsebészeti O.)
Dr. Lukáts Olga (SE Szemészeti Klinika)
Dr. Szentirmai Annamária (Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet)

A csontpótló műtétek a Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján történnek. Az immunhisztokémiai vizsgálatok a Klinika Szövettani Laboratóriumában történnek Dr. Suba Zsuzsanna vezetésével, melyekhez az eszközháttér rendelkezésre áll. Az ELISA vizsgálatok A Semmelweis Egyetem Kórélettani Intézetében történnek Professzor Rosivall László laboratóriumában Dr. Huszár Tamás vezetésével. A RTG és CT vizsgálatok az Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika Röntgen Osztályán illetve a Semmelweis Egyetem Radiológiai Klinikáján történnek, a fejlesztések a Műszaki Egyetemmel és a Központi Fizikai Kutató Intézettel kooperációban történnének.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )