Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Az alkotmányfejlődés és alkotmányosság legújabb kori sajátosságai

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
law
Graduate School of Law and State Sciences

Thesis supervisor: László Trócsányi
Location of studies (in Hungarian): SZTE ÁJK
Abbreviation of location of studies: ÁJK


Description of the research topic:

Az alábbiakban felsorolt tárgykörök szorosan kapcsolódnak Ruszoly József egyetemi tanár programjához, amelyben áttekinti a legújabb magyar alkotmánytörténetet 1848-1949 között.)

1. A cartális alkotmány előkészítése, struktúrája, viszonya a korabeli alkotmányokhoz.
2. Az 1970-es évek főbb közjogi törvényei (bíróságról, ügyészségről), a korlátozott reform.
3. A jogalkotás alkotmányosságának viszonylagossága a szocializmus időszakában (Alkotmányjogi Tanács, jogalkotási törvény).
4. Az 1989. évi XXXI. tv. jelentősége, az Ellenzéki Ke-rekasztal közjogi javaslatai és a folyamatos alkot-mánymódosítás problémái.
5. A kortárs alkotmányok és az alkotmányozás elvetélt kísérlete (1995-1997).
6. Az emberi jogok helyzete Magyarországon 1949-1989 között.
7. Az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi kötelezett-ségek átvétele, az alapjogi rendszer kiépítése, az alap-jogi bíráskodás gondjai és a jogvédő szervek a jogál-lamiság szolgálatában.
8. Alapjogi teszt és az alkotmányosság, annak jogági sa-játosságai (pl. a büntetőjogban, közigazgatásban).
9. Az önkormányzati és a civil szektor (érdekképvisele-tek, köztestületek, közhasznú szervezetek) közjogi helyzete és lehetséges változási irányai egy pluráris társadalomban.
10. Várható közjogi módosulások a NATO, az Európa Tanács és EU tagságunk kapcsán (pl. képviseleti rendszer, kormányzati döntéshozatal, állampolgárság, honvédség civil kontrollja, jogforrási rendszer).
11. A független igazságszolgáltatás, annak reformja és megtorpanásának hatása a vele kapcsolatos alkotmá-nyos alapelvek érvényesíthetőségére.

Number of students who can be accepted: 5

Deadline for application: 2021-04-10

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )