Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
József Hajdú
A japán munkaügyi kapcsolatok sajátosságai

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
law
Graduate School of Law and State Sciences

Thesis supervisor: József Hajdú
Location of studies (in Hungarian): SZTE ÁJK
Abbreviation of location of studies: ÁJK


Description of the research topic:

Tematika:
A japán munkajog rendszere, alkotóelemei és ezen belül a munka-ügyi kapcsolatok főbb sajátosságai. A japán munkaügyi kapcsola-tok kialakulása és fejlődése. A munkaügyi kapcsolatok alanyai. Az állam szerepe a munkaügyi kapcsolatokban. A japán szakszer-vezeti modell sajátosságai. A japán munkáltatók és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek sajátosságai. Az élethosszig tartó munkavégzés sajátosságai. A kollektív tárgyalások rendszere, kol-lektív szerződés, stb. A kollektív munkaügyi viták rendszere és fórumrendszere. A japán munkaügyi kapcsolatok alkalmazhatósá-gának vizsgálata a magyar munkajogi környezetben.

Number of students who can be accepted: 5

Deadline for application: 2021-04-10

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )