Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A magyar büntetőjog alapintézményeinek fejlődéstörténete

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
law
Graduate School of Law and State Sciences

Thesis supervisor: Elemér Balogh
Location of studies (in Hungarian): SZTE ÁJK
Abbreviation of location of studies: ÁJK


Description of the research topic:

A hazai büntetőjog kialakulásától az első büntetőtörvény megalkotásáig eltelt hosszú idő legfontosabb intézményeinek történeti jelentősége, a fejlődés csomópontjai.

Tematika:
I. A korafeudális magyar büntetési gyakorlat.
1. A bosszút felváltó kompozíció.
2. A keresztény állami büntetőjog megjelenése, Szent István reformja.
II. A rendi büntetőjog szemlélete és intézményeinek közös vo-násai.
1. Hűtlenség.
2. Hatalmaskodás, fejváltság, vérdíj. 3. Infamia, perjogi vétségek.
III. A közjogi büntetőjog előretörése.
l. Az újkori büntetőjog fejlődésének feltételrendszere.
2. Az abszolutisztikus állam szerepvállalása.
3. Az osztrák-német jogintézmények megjelenése a magyar
jogban.
IV. Törekvések önálló magyar büntetőtörvény megalkotására.
1. A kezdetek, a Bencsik-féle javaslat.
2. 2. Az 1795. évi tervezet.
3. Az 1829/30. évi tervezet
4. A Deák-féle 1843. évi anyagi jogi javaslat.
V. A modern magyarbüntetőkódex megszületése.
1. A neoabszolutizmus büntetőjoga.
2. A Csemegi-kódex megalkotása és jellemzése.

Number of students who can be accepted: 5

Deadline for application: 2021-04-10

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )