Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Tamás Katona
A demográfia, igazságügyi statisztika,

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
law
Graduate School of Law and State Sciences

Thesis supervisor: Tamás Katona
Location of studies (in Hungarian): SZTE ÁJK
Abbreviation of location of studies: ÁJK


Description of the research topic:

Tematika:
1. A kriminálinformatika elmélete és módszertana.
Modellezés a kriminálinformatikában.
A kriminálinformatika szerepe a bűnüldözésben.
A kriminalitási tábla módszertana.
A bűnöző életpályák jellemzőinek mérése.
Bűnözési prognosztika.
2. Információs alapjogok.
Az európai és a hazai adatvédelmi jog. Információszabadság és a közérdekű adatok nyilvánossága.
Az információs önrendelkezési jog.
Az adatvédelmi biztosi intézmény.
A közigazgatási nyilvántartások és a mesterséges azonosítók szerepe.
3. A bűnügyi statisztika módszertani alapjai.
A deviáns magatartások tipizálása.
A társadalomstatisztika eszköztára és a bűnözés.
A bűnüldözés információs rendszereinek statisztikai alkalma-zása.
A nemzetközi összehasonlítás lehetőségei.
A fiatalkori bűnözés mérése.
4. A halandóság alakulása és összetevői. A halálozási statisztika módszerei.
A halandósági tábla módszertana. Haláloki halandóság.
A halandóság különbségei és okai.
Epidemiológiai válság a mai magyar halandóságban.
5. A nemzetközi vándorlás tendenciái.
A nemzetközi vándorlás mérési problémái. Vándorlás és mene-dékjog.
Nemzetközi vándorlás értelmezése és megfigyelése az Európai Unióban.
A nemzetközi vándorlás hatása a népesedési folyamatokra.
A nemzetközi vándorlás társadalmi hatásai.
6. A számítógépes bűnözés.
Kiszolgáltatottság az információs társadalomban. A számítógé-pes bűnözés jellegzetességei. Elkövetési technikák.
Nemzetközi tendenciák a számítógépes bűnözésben.
Az adatfeldolgozó rendszerek ellen elkövetett támadások jel-legzetességei.

Number of students who can be accepted: 5

Deadline for application: 2021-04-10

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )