Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Péter Szabó
A „részleges zsinatok” megújításának feltételrendszere

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
theology
Doctoral School of Sacred Theology

Thesis supervisor: Péter Szabó
Location of studies (in Hungarian): magyar
Abbreviation of location of studies: KJPI


Description of the research topic:

A részleges zsinatok működésének helyreállítása az elmúlt évtizedek ismételten szorgalmazott (lásd: CD 36; exh. Pastores gregis n. 62c), ám máig megvalósulatlan törekvése. A szinodalitás lényegi szerepének [f]elismerése ma újra különös aktualitást ad a kérdéskör beható vizsgálatának: egyrészt milyen jogilag releváns okok és tényezők vezettek oda, hogy a szóban forgó ősi intézmény működtetését az egyház mára szinte teljességgel mellőzte; illetve, másrészt, mi szükségeltetik ahhoz, hogy e szinaxisok, mint egykor, újra szerepet kaphasson a helyi egyházak életének folyamatos megújításában.
A téma feldolgozása igényli a részleges zsinatok tipológiájának rövid áttekintését, sajátosságaik, kormányzati rendben betöltött szerepük, működési mechanizmusuk megértését és kritikai elemzését, illetve a hasonló jogintézményekkel történő összevetését.

a téma beazonosításához ajánlott kiindulási irodalom:

Francis MURPHY, Legislative Powers of the Provincial Council. A Historical Synopsis and Commentary, Canon Law Studies 257, Washington, The Catholic University of America, 1947
Juan FORNÉS, «Naturaleza sinodal de los Concilios particulares y de las Conferencias episcopales», in La synodalité. La participation au gouvernement dans l’Église, Paris 21–28 septembre 1990, L’année canonique hors série, vol. I, 305–348.
Agostino MONTAN, «Concili particolari», in Dizionario di ecclesiologia, Gianfranco Calabrese – Philip Goyret – Orazio F. Piazza (a cura di), Roma 2010, 342–345.
SZABÓ Péter, Megjegyzések a részleges zsinatok jogintézményének hatályos szabályozásához (CIC 439-446. kán.), in ‘A Szent Atyák nyomdokait követve’. In memoriam Vanyó László, Baán István (szerk.), Budapest 2003, 345–374.
UA., Episcopal Conferences, Particular Councils, and Renewal of Inter-Diocesan ‘Deliberative Synodality’, in Studia canonica 53 (2019) 1, 265–295, 288–291.
UA., Asamblea patriarchal, in Diccionario General de Derecho Canónico, J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (dir.), Pamplona 2012, vol. 1, 491–493.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-08-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )