Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
László Perendy
Antiokhiai Szent Theophilosz teológiai munkássága

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
theology
Doctoral School of Sacred Theology

Thesis supervisor: László Perendy
Location of studies (in Hungarian): PPKE Hittudományi Kar
Abbreviation of location of studies: HTK


Description of the research topic:

Antiokhiai Theophiloszt - egyetlen fennmaradt műve alapján - a 2. századi görög apologéták közé szokás sorolni. Művének alaposabb elemzése alapján azonban kimutatható, hogy a püspök célja elsősorban a katekézis és nem a hitvédelem volt. Autolükoszhoz c. műve nemcsak retorikai szempontból vizsgálandó (ahogyan Rick Rogers ezt úttörő módon a közelmúltban elvégezte), hanem a teológiai tartalom tekintetében is. Kimutatható, hogy a rendelkezésére álló apologetikai anyagból kiindulva, az antiokhiai sajátos vallási tradíció felhasználásával fejti ki a regula fideit. Alaposan ismeri a hellén gondolkodásmódot, filozófiát és irodalmat. Ezekkel illusztrálja - művelt hallgatósága számára - a keresztény hit megbízhatóságát és koherens voltát. Munkámhoz többek között felhasználom R. M. Grant és N. Zeegers-Vander Vorst kutatásának eredményeit, és M. Marcovich kritikai szövegkiadását.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-03-01

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )