Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
György Fodor
A bibliai teremtéstörténet teológiai értelmezése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
theology
Doctoral School of Sacred Theology

Thesis supervisor: György Fodor
Location of studies (in Hungarian): PPKE Hittudományi Kar
Abbreviation of location of studies: HTK


Description of the research topic:

Ahhoz, hogy a bibliai teremtéstörténetet szakszerűen értelmezni tudjuk, néhány előzetes meg-fontolást kell tennünk.
Az első megállapítás a pozitív tudományok elsősorban a történet tudomány és a természettu-domány(ok) – és a teológiai kapcsolatát hívatott tisztázni. A II. Vatikáni Zsinat „Dei Verbum” hittani rendelkezése egyértelműen és iránymutatóan fogalmaz e tárgyban: „ … hinnünk kell, hogy a Szentírás könyvei biztosan, hűségesen és tévedés nélkül tanítják azt az igazságot, ame-lyet Isten a mi üdvösségünkre le akart íratni a Szent Iratokban. Ennek alapján minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igaz életre való nevelésre.
Ebből az következik, hogy a Szentírás az üdvösség, a hit és az erkölcs dolgában közvetít, biz-tos, tévedhetetlen igazságot, más tudomány, s elsősorban a természettudomány illetékességi körén belül nem vindikálja magának ezt a jogot. Még érthetőbben: bár kétségtelen, hogy a Szentírás (különösen az Ószövetség) az orientalisztika (történelem, földrajz, archeológia, nyelvészet, stb.) kincsestára, mégis azt kell mondanunk, hogy tévedhetetlen igazságot az üd-vösségre vezető hit- és erkölcsbeli tanításokat illetően tartalmaz.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-03-01

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )