Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Az Ábrahám elbeszélések teológiája (Gen 12-25)

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
theology
Doctoral School of Sacred Theology

Thesis supervisor: Huba Rózsa
Location of studies (in Hungarian): PPKE Hittudományi Kar
Abbreviation of location of studies: HTK


Description of the research topic:

A pátriárkák (Ábrahám, Izsák, Jákob) elbeszélései között az Ábrahám elbeszéléskör (Gen 12-25) a legjelentősebb és teológiailag legjobban kidolgozott. Ez a helyzet hatástörténetében is felmérhető, mert elsődlegesen Ábrahám személyéhez kapcsolódik az Izrael kiválasztásáról és az Isten Izraellel kötött szövetségéről szóló bibliai hagyomány, de az egyetemes emberi üdvtörténetre is van kitekintése. Az elbeszéléskör a legkésőbbi a három pátriárka történeti közül, és a babilóni fogság (Kr.e. 587/6-539) összefüggésében keletkezett, amikor az Ábrahámnak az utódok sokaságára és a földre/hazára adott ígéretek különleges aktualitást nyertek. A doktori értekezés kitér az elbeszéléskör irodalomtörténeti sajátosságaira (keletkezése, más bibliai hagyományokkal való kapcsolata, műfaji sajátosságok, irodalmi felépítés stb.) és azokra a teológiai motívumokra, amelyek az elbeszélés kompozícióját meghatározzák. A téma az Újszövetség szempontjából is jelentős, minthogy Ábrahám alakjára és neki adott ígéretekre ismételt hivatkozás történik közvetett vagy közvetlen utalás formájában. A téma feldolgozásának feltétele a német és angol nyelvben való jártasság.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-03-01

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )